Lansering av Secure Client Management (R)

I disse dager lanserer Syscom programmet Secure Client Management. Secure Client Management er en metodikk for å optimalisere sikkerhetsnivået på klienter i IT miljøer. Våre sikkerhetsteam står nå klare i tre land for å hjelpe våre kunder med dette.

Utfordring: Sikring av klienter i IT miljøer er i dag preget av punktvise løsninger som hver for seg utfører en oppgave. Resultatet er ofte mange isolerte løsninger innen en rekke områder; - Programvaredistribusjon - Pakkebygging - Operativsystem distribusjon - Lisenskontroll - Spywarekontroll - Patchkontroll og oppdatering - Inventarkontroll på programvare og maskiner - Fjernkontroll Hver for seg representerer disse løsningene verktøy som kan organisere IT drift på en enklere måte. Utfordringen er imidlertid å håndtere et mangfold av ulik opplæring, support og leverandører. Løsning: Secure Client Management samler alle ovennevnte funksjoner i en felles plattform. Gjennom rådgiving, tilpasning og integrasjon optimaliserer vi sikkerhetsnivået på klientene i et datamiljø.