Statens Forvaltningstjeneste valgte TDC Song

Statens Forvaltningstjeneste har inngått en 2 årig avtale med opsjon for inntil 2 år i tillegg, om levering av taletelefoni til departementene. Avtalen gjør TDC Song til leverandør av fasttelefoni gjennom departementenes hussentral, og har en samlet verdi på cirka NOK 14 millioner. Fra 1. mars vil alle medarbeidere i departementene benytte seg av TDC Songs tjenester innen taletelefoni etter at Statens forvaltningstjeneste har forhandlet frem nye og forbedrede vilkår. Staten reduserer sine kostnader med cirka 3 millioner i avtaleperioden. Gjennom forhandlinger med ulike aktører har Forvaltningstjenesten oppnådd gunstige betingelser, samtidig som kvalitet og leveringsdyktighet sikres. TDC Song ble ikke bare valgt på grunn av pris. Selskapets tjenestekvalitet, og ikke minst behovet for en stabil og langsiktig leverandør var også utslagsgivende. ”TDC Song har i lang tid levert gode løsninger til offentlig sektor, blant annet telefoni til kommunene i Akershus og Grenland. Innen bredbånd og datanettverk har vi omfattende løsninger. At vi nå også vinner kontrakten med Statens Forvaltingstjeneste viser at TDC Song er en aktør med tjenester godt tilpasset offentlig sektor i Norge,” sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Song i forbindelse med kontrakten.

Dokumenter og linker