Stavanger, Sandnes og Rogaland velger TDC Song

Gjennom innkjøpssamarbeidet RSS har byene Stavanger og Sandnes og Rogaland fylkeskommune valgt felles leverandør av bredbåndsnettverk. Nettverket skal dekke alle kommunale og fylkeskommunale enheter. TDC Song er valgt gjennom en 5 års avtale, og har en samlet verdi i underkant av 70 millioner. TDC Song skal levere et topp moderne nett, der alle enheter knyttes sammen med sikker kommunikasjon i det offentlige nettet. Løsningen, et IP-VPN-nett, gjør at all kommunikasjon vil skje i det offentlige fibernettet, men kryptert slik at kun rett mottager kan lese kommunikasjonen. Nærmere 500 offentlige bygg i Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er nå tilknyttet bredbåndsnettet til TDC Song. Det gjelder alle barnehager, skoler, sykehjem og kommunale virksomheter for øvrig. ”I tråd med regelverket har vi hatt et omfattende anbud på bredbåndsnett. Her kom Song med det beste tilbudet hva gjelder både pris og teknisk løsning. Også kvalitet og oppetid på tjenestene var innenfor våre kvalitetskrav,” sier IT-sjef Arne Rannestad i Stavanger kommune. Samarbeidspartneren Sandnes, ved IKT-sjef Wenche S. Eris legger til: ”Særlig viktig for oss er det at løsningene er skalerbare. Det gir oss fleksibilitet etter hvert som behovene endres, for eksempel ved at løsningen åpner for bredbåndstelefoni. Kommunikasjonsløsningen fra TDC Song er med på å styrke informasjonsflyten og kunnskapsdelingen i kommunene.” For Rogaland Fylkeskommune betyr den nye avtalen med TDC Song en kraftig oppgradering av datanettverket, spesielt til de videregående skolene. ”Gjennom avtalen får nå alle de videregående skolene i fylket 100 Mb bredbåndslinje, og dermed en fremtidsrettet plattform med kapasitet til å ta i bruk nye tjenester og undervisningsformer. Dette er meget viktig for utviklingen av IKT-tjenestene i våre skoler,” sier Odd Bård Risvoll, IKT-sjef i Rogaland Fylkeskommune. ”Denne typen innkjøpssamarbeid mellom flere kommuner og offentlige virksomheter blir stadig mer vanlig. TDC Song har innen ulike deler av tele- og datakommunikasjonen gode erfaringer i å bygge opp løsninger for slikt samarbeid. Denne avtalen bekrefter at TDC Song har konkurransedyktige løsninger og betingelser for offentlig sektor” sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i Song Networks. TDC en av Europas ledende tele- og dataleverandører med aktiviteter i 10 land Nord- og Sentral-Europeiske land. Konsernet har rundt 20.000 ansatte og omsetter for DKK 42 mrd. I Norden satser TDC spesielt på data- og nettverksløsninger for mellomstore og større virksomheter. I Norge omsatte selskapene TDC Norge og Song Networks Norge i 2003 for NOK 863 mill. For ytterligere informasjon: TDC Norge: Informasjonssjef Helge L’orange +47 93 08 12 28 helge.lorange@tdc.no Stavanger kommune: IT-sjef Arne Rannestad +47 5150 7647 Sandnes kommune: IKT-sjef Wenche S. Eris +47 5197 5428 Rogaland Fylkeskommune: IKT-sjef Odd Bård Risvoll +47 5151 6660

Dokumenter og linker