Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding publisert av Techstep ASA ("Techstep" eller "Selskapet") den 13. desember 2019 vedrørende gjennomføring av erverv av aksjer i Techstep Finance AS.

Kapitalforhøyelsen relatert til ervervet har nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital er NOK 162 795 337 fordelt på 162 795 337 aksjer hver pålydende NOK 1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jens Haviken, CEO i Techstep: +47 930 90 070

Marius Drefvelin, CFO i Techstep: +47 958 95 690

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll som en pakketert tjeneste. Dette gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 225 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~658.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Abonner