Kapitalforhøyelse registrert

Report this content

Det vises til børsmelding publisert av Techstep ASA ("Techstep" eller "Selskapet") den 13. desember 2019 vedrørende gjennomføring av erverv av aksjer i Techstep Finance AS.

Kapitalforhøyelsen relatert til ervervet har nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital er NOK 162 795 337 fordelt på 162 795 337 aksjer hver pålydende NOK 1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jens Haviken, CEO i Techstep: +47 930 90 070

Marius Drefvelin, CFO i Techstep: +47 958 95 690

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner