• news.cision.com/
  • Techstep ASA/
  • Kjøp av ytterligere aksjer i Techstep Finance AS og utstedelse av vederlagsaksjer. Flagging primærinnsider.

Kjøp av ytterligere aksjer i Techstep Finance AS og utstedelse av vederlagsaksjer. Flagging primærinnsider.

Report this content

Techstep ASA ("Techstep" eller "Selskapet") har i dag inngått og gjennomført en avtale om å erverve 3 000 aksjer i Techstep Finance AS fra Bridge Capital AS, tilsvarende 30% av aksjene i Techstep Finance AS, for en kjøpesum på NOK 12 000 000. Etter gjennomføringen eier Techstep 80% og Bridge Capital AS eier 20% av aksjene i Techstep Finance AS.

Kjøpesummen gjøres opp ved utstedelse av nye Techstep-aksjer, og styret i Techstep har derfor besluttet å utstede 3 738 317 nye aksjer hver pålydende NOK 1 ("Vederlagsaksjene") til Bridge Capital.

Vederlagsaksjene utstedes i henhold til Techsteps eksisterende styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen, som vedtatt på ordinær generalforsamling avholdt 25. april 2019. Etter beslutningen er Techsteps nye aksjekapital NOK 162 795 337 fordelt på 162 795 337 aksjer hver pålydende NOK 1. Selskapet vil registrere den nye aksjekapitalen i Foretaksregisteret, og sende en egen børsmelding når registeringen er gjennomført. Straks registreringen er gjennomført vil Vederlagsaksjene bli registrert i VPS og tatt opp til handel på Oslo Børs.

Som følge av kapitalforhøyelsen vil Datum AS' eierskap til 31 817 975 aksjer i Selskapet synke fra 20,00% til 19,54% av Selskapets utestående aksjer. Datum AS eies av styrets varamedlem Jan Haudemann-Andersen. Etter kapitalforhøyelsen representerer Jan Haudemann-Andersens indirekte eierskap i Selskapet på til sammen 33 417 975 aksjer, 20,53% av aksjene og stemmene i Selskapet. Antall aksjer eid indirekte har ikke endret seg som følge av kapitalforhøyelsen. Aksjene eies gjennom Datum AS (31 817 975 aksjer) og Datum Vekst AS (1 600 000 aksjer).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jens Haviken, CEO i Techstep: +47 930 90 070

Marius Drefvelin, CFO i Techstep: +47 958 95 690

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12 og 4-3.

Abonner