Techstep ASA: Resultater fjerde kvartal og helåret 2018

Report this content

Hovedpunkter fjerde kvartal og helåret 2018

  • Driftsinntekter økte med 13% år over år til NOK 317,4 millioner i fjerde kvartal 2018 (NOK 281,2 millioner), drevet av vekst i både Norge og Sverige
  • EBITDA endte på NOK 14,3 millioner (NOK 1,8 millioner) og marginen på 4,5% (0,6%) i fjerde kvartal 2018. EBITDA inkluderte engangsgevinster og -kostnader med en samlet positiv effekt på NOK 2,9 millioner
  • Kontantstrøm fra drift utgjorde NOK 20,8 millioner (NOK 8,0 millioner)
  • Driftsinntektene for helåret 2018 var NOK 1 064 millioner (NOK 789 millioner) og EBITDA NOK 43 millioner (NOK -0,7 millioner)
  • Techstep ble tildelt nye kontrakter med en potensiell verdi på NOK 226 millioner i fjerde kvartal 2018. For helåret signerte Techstep kontrakter med en potensiell verdi på NOK 991 millioner

Kommentar fra CEO:

«Techstep ønsker å bli en ledende tilrettelegger av den mobile, digitale arbeidsplassen i Norden, og jobber hardt for å levere på våre høye ambisjoner. I 2018 signerte vi kontrakter med en potensiell verdi på NOK 1 milliard, og i fjerde kvartal sikret vi strategisk viktige kontrakter som Sykehusinnkjøp HF i Norge og Recover Nordic Group, og inngikk ‘Mobile-as-a-Service’ avtaler med både eksisterende og nye kunder.

De siste par årene har vi gjennomført en rekke oppkjøp for å støtte oppunder vekststrategien, og integrasjon av disse selskapene til ett Techstep har vært en hovedprioritet gjennom 2018. I løpet av fjerde kvartal fullførte vi den juridiske og organisatoriske integrasjonen av enhetene i Norge og Sverige, og neste fase er å sikre grunnlaget for mer effektiv drift. Nå i 2019 gjennomfører vi et samlokaliseringsprosjekt i Norge, hvor de fleste av våre ansatte skal flytte inn i et nytt hovedkontor i Oslo.

Finansielt er vi glade for å kunne rapportere videre god vekst, og er spesielt fornøyd med å se positiv utvikling med økende salgstrykk og spennende ‘pipeline’ for vår svenske virksomhet. Etterspørselen etter digitale mobilløsninger er økende både i privat og offentlig sektor, og Techstep er godt posisjonert for å ta en økende andel av dette markedet fremover», sier CEO Jens Haviken i Techstep.

###

Materiale:

Vennligst finn rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2018 vedlagt.

Presentasjon og audiocast:

CEO Jens Haviken og CFO Marius Drefvelin vil presentere selskapets resultater for fjerde kvartal 2018 i dag kl. 10.00, på Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, i Oslo.

Presentasjonen vil holdes på norsk, med presentasjonsmaterialet på engelsk.

En LIVE audiocast med lysbildefremvisning vil være tilgjengelig fra: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97603224

Opptaket vil være tilgjengelig fra www.techstepasa.no så snart sendingen er sluttført.

For ytterligere informasjon:

Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070
Marius Drefvelin, CFO, Techstep ASA: +47 958 95 690

Om Techstep ASA

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll som en pakketert tjeneste. Dette gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 221 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~662.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no