Techstep kjøper IT-sikkerhetsselskap

Techstep har inngått avtale om å kjøpe selskapet Wizor AS, en nordisk leverandør av krypterings- og sikkerhetsløsninger for mobil, nettbrett og andre mobile enheter.

«Mobilteknologi gir virksomheter store muligheter. Ansatte som kan jobbe på tvers av mobile enheter og lokasjoner er mer produktive. Techsteps mobile løsninger er skreddersydd for å betjene dette markedet og det er særlig to ting våre kunder vil ha, og det er enkelhet og sikkerhet. Med oppkjøpet får vi en markedsledende sikkerhetsløsning for mobile enheter», sier Jens Haviken, konsernsjef i Techstep.

«Med oppkjøpet blir vi i stand til å levere de mest avanserte sikkerhetsløsningene til de mest krevende kundene», legger Haviken til.

Oppkjøpet er i tråd med Techsteps strategi om å bli en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. BlackBerry UEM er den ledende og sikreste Enterprise Mobility Management (EMM) løsningen på markedet ifølge det internasjonale IT-analyseselskapet Gartner Groups siste rapport om mobilitet og sikkerhet. SecuSUITE er en kryptert sikker tale og data løsning for mobiltelefoner og nettbrett sertifisert av NSM og NATO (opp til begrenset nivå). Med BlackBerry og SecuSUITE i porteføljen, vil Techstep ha et komplett tilbud som adresserer de mest krevende sikkerhetsbehov.

Wizor, som ble etablert i 2002 og har kontorer i Oslo og Stockholm, har lang erfaring med mobil enhetskontroll, kryptering og IT sikkerhetsløsninger for mobile plattformer. Gjennom avtalene med BlackBerry og Secusmart i Norge, har Wizor sikret seg tilgang til unik og verdensledende krypteringsteknologi og sertifiserte sikkerhetsløsninger- og applikasjoner som benyttes av regjeringer, forsvar og politi i flere land. Til tross for at selskapet kun har seks ansatte, har Wizor flere store kunder som er underlagt lovpålagte krav og særskilte hensyn til beskyttelse av informasjon, inkludert Oslo Børs, Domstolene og Rolls Royce Marine.  Selskapet omsatte for NOK 13 millioner i 2017 og opplever god etterspørsel i et marked som er i betydelig vekst.

«Vi opplever sterk etterspørsel for enkle og integrerte mobilløsninger fra kunder med høysikkerhetsbehov, men tiden er nå moden for å industrialisere det vi gjør og bli en del av et større selskap for å kunne betjene en voksende og krevende kundemasse. Techstep er et fremtidsrettet selskap med sin skarpe fokus på mobile løsninger, og de har en unik kundebase. Vi gleder oss til å jobbe med mulighetene som åpner seg når vi blir en del av Techstep», sier Morten Holter, administrerende direktør i Wizor.

Wizor er i dag eid av grunnleggerne og styreleder. Oppkjøpet omfatter alle aksjene i selskapet. Kjøpesummen på NOK 18,5 millioner vil gjøres opp i form av NOK 5 millioner i kontanter og NOK 13,5 millioner i Techstep-aksjer («vederlagsaksjene»), samt potensielt en earn-out på inntil NOK 10 millioner som vil gjøres opp senest 31. januar 2021 dersom vilkårene for opptjening av denne oppfylles. Vederlagsaksjene vil bli utstedt under Techsteps eksisterende styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, vedtatt ved ordinær generalforsamling avholdt 26. april 2018. Signering av avtalen er underlagt vanlige vilkår og ventes gjennomført i løpet av tredje kvartal 2018.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070
Marius Drefvelin, CFO, Techstep ASA: +47 958 95 690
 

Om Techstep ASA

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techsteps “Mobile as a Service” (MaaS) tilbud er en one-stop-shop løsning som kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement & tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, i tillegg til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har ca. 220 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~641.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia