Techstep skal levere komplett nordisk IT og mobil løsning til Recover Nordic

Techstep har inngått en ny avtale om å levere og drifte en komplett IT og mobil løsning for Recover Nordic Group, Nordens ledende leverandør av skadesanerings- og industritjenester for forsikringsbransjen og det private næringsliv. IT avtalen dekker hele Norden og innebærer leveranse og drift av maskin- og programvare, mobiladministrasjon, drift og support.   

Techstep har driftet Recovers IT plattform i Norge siden 2014 og i Sverige siden tidligere i 2018. Selskapet ble gjenvalgt som Nordisk leverandør som følge sin komplette og skalerbare løsning på tvers av landegrensene. Recover Nordic er et selskap i sterk vekst, og har til sammen 1.800 ansatte fordelt på over 100 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.  

«Recover Nordic stiller høye krav til oppetid og driftsstabilitet. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Recover i Norden, og bidra til at deres ansatte jobber smartere og får en effektiv og god digital arbeidshverdag», sier konsernsjef Jens Haviken i Techstep.

Total potensiell kontraktsverdi er minimum NOK 54 millioner over tre år. Avtalen inkluderer opsjon på å forlenge løpetiden med to år, samt åpner for muligheter for oppsalg.  

Om Recover Nordic
Recover Nordic Group er Nordens største leverandør av skadesanerings- og industritjenester med ca. 1 800 ansatte, hvorav 630 medarbeidere er ansatt i Norge, og en total omsetning på NOK 2,3 mrd. Recover Nordic hjelper døgnet rundt forsikringsselskaper og deres kunder samt det offentlige, boligselskaper, industrivirksomheter og virksomheter i marine-/offshoresektoren med skadesanering og rekonstruksjon etter brann-, innbrudd-, storm- og vannskader, mv. Utover dette håndterer Recover Nordic alle former for industri- og spesialtjenester innen rengjøring, sanering og gjenoppbygging. For mer informasjon, vennligst se www.recovernordic.com.   

Om Techstep ASA
Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll som en pakketert tjeneste. Dette gjør det mulig for virksomheter og deres ansatte å gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner, med høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 225 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~658.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.   

For ytterligere informasjon:
Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070
Marius Drefvelin, CFO Techstep ASA: +47 958 956 90

Om oss

Techstep er bygget for å bli en ledende leverandør av Managed Mobility Services i Norden. Techstep’s programvare-baserte Managed Mobility tilbud gjør det mulig for virksomheter å la deres ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Abonner