Techstep skal levere mobile løsninger til Helse-Norge

Techstep har vunnet en viktig rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF, foretaket for anskaffelser på vegne av de offentlige sykehusene i Norge. Under avtalen vil Techstep levere en helhetlig mobil løsning bestående av mobiltelefoner og nettbrett, drift og support, samt ekstraordinær beredskap for å sikre oppetid for de ansatte i alle de fire helseregionene i Norge. I tillegg omfatter avtalen mulighet for ferdig oppsett av relevant programvare til den mobile enheten.

"Sykehusinnkjøp HF, som representerer rundt 120.000 ansatte i norske helseforetak, stiller høye krav til kvalitet, innovasjon, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Helse-Norge står foran et teknologiskifte der mye av den fremtidige arbeidshverdagen vil foregå på mobile flater. Vi gleder oss til å bidra til at ansatte i norske helseforetak får en enklere og mer effektiv arbeidshverdag», sier Jens Haviken i Techstep.

Rammeavtalen ble tildelt Techstep etter anbud og vil bli signert så snart karensperioden løper ut 4. januar 2019. Leveranse er forventet å starte umiddelbart etter. Techsteps evne til å drive digital transformasjon og selskapets generelle løsningskompetanse var avgjørende for å sikre kontrakten.

Potensiell kontraktsverdi er estimert til 60 millioner kroner uten opsjoner, med forventet inntektseffekt fra 2019. Kontraktens varighet er to år, med opsjoner på to års forlengelse med årlig fornyelse.

Om Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF har i oppgave å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge som representerer rundt 120.000 ansatte. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver. I 2018 består foretaket av i overkant av 240 medarbeidere. For mer informasjon, se www.sykehusinnkjop.no.

Om Techstep ASA

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll som en pakketert tjeneste. Dette gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 225 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~658.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

For ytterligere informasjon:

Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070

Marius Drefvelin, CFO, Techstep ASA: +47 958 95 690

Om oss

Techstep er bygget for å bli en ledende leverandør av Managed Mobility Services i Norden. Techstep’s programvare-baserte Managed Mobility tilbud gjør det mulig for virksomheter å la deres ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Abonner