Techstep skal levere mobile løsninger til Oslo Kommune

Report this content

Techstep har vunnet en rammeavtale med Oslo Kommune, den største kommunen og hovedstaden i Norge som blant annet er arbeidsgiver for kommunens lærere, sosialarbeidere, teknikere og administrative ressurser. Oslo Kommune er en eksisterende kunde og denne fornyede rammeavtalen omfatter flere nabokommuner og tilknyttede organisasjoner i tilegg. Gjennom avtalen skal Techstep levere en helhetlig mobil løsning bestående av mobiltelefoner, drift og support, samt ettermarkedshåndtering for å sørge for et sikkert og konsistent mobilt arbeidsforhold for de ansatte i Oslo Kommune. I tillegg inkluderer avtalen mulighet for ferdig oppsett av relevant programvare til den mobile enheten.

Rammeavtalen ble tildelt Techstep etter anbud og vil bli signert så snart karensperioden løper ut 14. april 2019. Leveranse er forventet å starte umiddelbart etter. I tillegg til leveransemuligheter, kompetanse og service, ble det lagt stor vekt på Techsteps evne til miljøvennlige leveranser, blant annet gjennom satsning på elektriske varebiler, og de generelle grønne retningslinjer og ambisjoner i selskapet.

«Vi ser frem til å jobbe med Oslo Kommune i satsing på digitalisering av tjenester og det miljøvennlige skiftet hvor mobile løsninger spiller en viktig rolle. Oslo kommune er den største i landet og representerer rundt 50.000 ansatte i nøkkelsektorer som utdanning, helse og administrasjon. Techstep vil hjelpe kommunens ansatte få tilgang til helhetlige mobile løsninger som vil bidra til å gjøre arbeidslivet bedre og mer effektivt», sier Jens Haviken i Techstep.

Potensiell kontraktsverdi for den fornyede avtalen er estimert til 100 millioner kroner uten opsjoner, med forventet inntektseffekt fra andre kvartal i 2019. Kontraktens varighet er to år, med opsjoner på to års forlengelse med årlig fornyelse. I tillegg vil leveranser til nabokommuner og tilknyttede organisasjoner i hovedsak tilkommer fra siste halvdel 2019 og tidlig 2020.

Om Oslo Kommune

Oslo Kommune er den administrerende enheten i Norges største kommune og hovedstaden. Oslo Kommune representerer rundt 50.000 ansatte innfor områder som utdanning, sosial og helse, tekniske og administrative oppgaver i kommunen. En hovedsatsning i kommunen som en stor arbeidsgiver er digitalisering av tjenester og miljøvennlige løsninger. For mer informasjon, se ww.oslo.kommune.no.  

Om Techstep ASA

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll som en pakketert tjeneste. Dette gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 221 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~662.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

For ytterligere informasjon:

Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070

Marius Drefvelin, CFO, Techstep ASA: +47 958 95 690

Abonner