Techstep vinner flere nye kontrakter

Report this content
  • Techstep har gjennom sitt datterselskap Nordialog Oslo nylig blitt tildelt tre nye store kontrakter i Norge
  • NSB, det norske statseide transportselskapet, har tildelt Nordialog Oslo en avtale for levering av Techstep’s «Mobil som en tjeneste» (MaaS) løsning
  • Nordialog Oslo har også blitt tildelt rammeavtaler for levering av mobiltelefoner og relatert utstyr til Østfold Fylkeskommune og BTV Innkjøp, et regionalt administrativt innkjøpssamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner

 

Estimert totalverdi på de tre kontraktene, uten opsjoner for fornyelse, er 68 millioner kroner for avtaleperiodene på to til tre år.

«Techstep opplever et positivt moment med sterk salgsaktivitet og mange kontraktstildelinger. Kontraktene vi annonserer i dag er strategisk og finansielt viktige for Tecshtep ettersom vi selger våre kjerneprodukter til nye og eksisterende kunder og fordi vi vokser antall sluttbrukere og potensielt løpende inntektsbase», sier CEO Gaute Engbakk i Techstep.

«Mobil som en tjeneste» (MaaS) avtalen med NSBs datterselskap Nettbuss

NSB, det norske statseide transportselskapet, har tildelt Nordialog Oslo en avtale for levering av en «Mobil som en tjeneste» (MaaS) -løsning, som omfatter nettbrett- og mobil enhetskontroll til NSBs datterselskap Nettbus, det største busselskapet i Norge og en av de største i Skandinavia med en flåte på ca 3300 busser.

MaaS løsningen kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement og tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, og gjør det mulig for Nettbuss å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner, med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet.

Avtalen med NSB omfatter levering og drift av nettbrett for Nettbuss sine ansatte. Estimert antall nettbrett som skal leveres utgjør 750 i 2018 og inntil totalt 3350 nettbrett innen utgangen av 2019. Kontrakten, som er abonnementsbasert og faktureres månedlig, har en varighet på tre år, og inkluderer opsjoner for to års forlengelse med årlig fornyelse. Samlet verdi for de tre første årene er anslått til 30 millioner kroner. Det foreligger en karensperiode frem til 3. april 2018, hvoretter en formell signering vil finne sted.

«Vi er veldig glade for at NSB har valgt Techstep som leverandør av digitaliseringsløsninger til sine bussjåfører, som er en gruppe svært mobile ansatte. Som et offentlig transportselskap stilles det høye krav til kvalitet, stabilitet og kostnadseffektivitet for våre løsninger og tjenester. Vi ser frem til å levere på det», sier CEO Gaute Engbakk i Techstep.

Avtalene med fylkeskommunene

Techsteps datterselskap Nordialog Oslo har videre vunnet to store rammeavtaler med Østfold Fylkeskommune og BTV Innkjøp, et administrativt innkjøpssamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. Begge er toårsavtaler, og omfatter levering av mobiltelefoner og tilhørende utstyr til ansatte som arbeider for kommunene.

Avtalen med Østfold Fylkeskommune har en estimert verdi på 12 millioner kroner. Avtalen med BTV har en estimert verdi på 24 millioner kroner, og vil bli undertegnet så snart karenstiden utløper den 11. april 2018. I tillegg inkluderer begge avtalene opsjoner for to års forlengelse med årlige fornyelser.

"Techstep har over de siste to årene økt sine offentlige anbudsaktiviteter, og dette er et direkte resultat av disse anstrengelsene," avslutter konsernsjef Gaute Engbakk i Techstep.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gaute Engbakk, CEO, Techstep ASA: +47 916 33 281
 

Om Techstep

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techsteps “Mobile as a Service” (MaaS) tilbud er en one-stop-shop løsning som kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement & tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, i tillegg til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har ca. 220 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og 620.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Abonner