Ice og Tele2 i Norge inngår avtale om frekvensleie og kjøp av infrastruktur

(Oslo, 1. oktober 2014) Ice Communication Norge AS og det Tele2-eide selskapet Mobile Norway AS har inngått en avtale om leie av frekvenser i 900 MHz-båndet. Som en del av avtalen vil Ice kjøpe deler av Tele2s mobilnettinfrastruktur dersom TeliaSonera ABs oppkjøp av Tele2s norske virksomhet godkjennes av konkurransemyndighetene.

Tele2 i Norge har gjennom avtalen med Ice fått midlertidig tilgang til 5 MHz i 900-båndet fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015.

Ice får kjøpe deler av Tele2s mobilnettinfrastruktur dersom konkurransemyndighetene godkjenner TeliaSonera ABs oppkjøp av Tele2s norske virksomhet. Denne delen av avtalen består av en fast del og en opsjon hva gjelder antall basestasjoner og tidspunktet for eventuell overtagelse.

Partene er enige om å ikke oppgi detaljer om de kommersielle betingelsene i avtalen eller gi ytterligere kommentarer om avtalen.  

Eventuelle henvendelser fra media:

Eivind Helgaker, administrerende direktør, ice.net: 958 83 035

Henning Lunde, direktør PR og samfunn, Tele2 i Norge: 414 40 595, henning.lunde@tele2.com

Om Ice Norge AS

ice.net tilbyr mobilt bredbånd med en unik kombinasjon av hastighet og dekning. Nettverket er i dag basert på 3G-teknologi med radiooverføring på frekvensbåndet 450 MHz. Dette båndet kjennetegnes ved at hver basestasjon gir stor geografisk dekning og ice.net dekker over 75 prosent av Norges areal. Kystdekningen er så godt som sammenhengende og når opp mot 12 mil til havs. Selskapet er del av AINMT Scandinavia Holdings AS, som inkluderer Net1 i Sverige og Danmark og ice.net i Norge.

Om Tele2 i Norge

Tele2 Norge er heleid av det børsnoterte selskapet Tele2 AB. Helt siden Tele2 etablerte seg i Norge i 1995 har selskapet vært en langsiktig utfordrer til de etablerte selskapene. Selskapet har i dag omlag 1,2 millioner kunder og har i dag et mobilnett som dekker ca 75 prosent av befolkningen. Tele2s norske virksomhet består av merkenavnselskapene Tele2, Network Norway, One Call og MyCall.

Tele2 AB er et av Europas ledende telekomselskaper, og tilbyr produkter og tjenester innen fast- og mobiltelefoni, bredbånd, datanett, kabel-tv og innholdstjenester.

For mer info se www.tele2.no og www.tele2.com


Tags: