Konkurransetilsynet varsler mulig inngrep mot foretakssammenslutningen mellom Tele2 i Norge og TeliaSonera

(Oslo, 1. desember 2014) Konkurransetilsynet har i dag varslet at de vurderer å treffe et vedtak hvor de forbyr sammenslåingen mellom TeliaSonera/NetCom og Tele2 i Norge. Tele2 og TeliaSonera har inntil 22. desember på å kommentere forslaget til forbudsvedtak. Konkurransetilsynet vil gjøre en ny vurdering basert på partenes kommentarer før de fatter et endelig vedtak.

- Vi er ikke enig i Konkurransetilsynets vurdering. Vi har belyst alle sider av saken i dialogen med tilsynet, samtidig som vi har tilbudt en rekke avhjelpende tiltak i tråd med lignende saker i EU, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

- Vi ønsker selvsagt en rask avklaring fra Konkurransetilsynet på hva den endelige konklusjonen blir, men vi vil studere forslaget til vedtak nærmere og komme med våre kommentarer, avslutter Hustad.


For mer informasjon ta kontakt med:

Henning Lunde, direktør PR og samfunn, Tele2 i Norge
Tlf: 41 44 05 95, epost: henning.lunde@tele2.com

Tags:

Multimedia

Multimedia