Network Norway vant over Telenor i rettssak

(Oslo, 1. desember 2012) Dommen i rettssaken mellom Network Norway og Telenor falt i går. Retten gir Network Norway medhold i at det ikke finnes noe grunnlag for at Telenor skal kunne kreve tilleggsfakturering på i overkant av 165 millioner kroner.  

- Vi er tilfreds med dommen. Den er grundig og veldokumentert, og resultatet er i tråd med vår vurdering. Slik vi ser det er håndteringen av netteleieavtalen en illustrasjon på Telenors maktadferd i det norske mobilmarkedet, og det er avgjørende for norske mobilbrukere og for en virksom konkurranse i markedet at Telenor ikke har fritt spillerom i utøvelsen av denne makten, sier juridisk direktør for Network Norway og Tele2s norske virksomheter Frode Lillebakken.

I rettens konklusjon står det at:

”Network Norway har ikke brutt dobbeltroamingforbudet… Det er følgelig heller ikke grunnlag for den tilleggsfaktureringen på i overkant av kr 165 millioner som Telenor har foretatt for perioden fra 3.10.2011 og frem til i dag. Network Norway må derfor frifinnes for dette kravet.”

Retten konkluderer videre med at Telenor har en dominerende stilling i grossist/nettleiemarkedet for mobiltjenester, og Network Norway og Tele2 mener hele saken viser hvor viktig det er at Norge får et tredje landsdekkende mobilnett.

- Vi er veldig glade for å kunne legge denne krevende og negative rettsprosessen bak oss. Det er helt klart at denne saken har ført til stor usikkerhet rundt vårt markedsarbeid. Vi har i hele perioden ikke kunnet konkurrere effektivt nettopp mot Telenor, på grunn av den store usikkerheten rundt prisen for nettleie hos Telenor, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

- Saken understreker hvor viktig det er at Tele2 bygger ut et tredje landsdekkende mobilnett og hvor viktig det er at telemyndighetene legger til rette for dette. Det er først når vi har på plass et tredje landsdekkende mobilnett at Tele2 kan bli en fullverdig konkurrent til Telenor og NetCom, fortsetter Hustad.

Network Norway og Tele2 i Norge mener fortsatt at eksklusivitetsbestemmelsen i nettleieavtalen er ugyldig og i strid med konkurranseloven, men registrerer at retten har kommet frem til at Telenor har sannsynliggjort at de ikke har misbrukt sin dominerende stilling på dette punktet.

For mer informasjon ta kontakt med:

Arild Hustad
Administrerende direktør Tele2 i Norge, tlf: 952 41 930

Frode Lillebakken
Juridisk direktør Tele2 i Norge, tlf: 413 19 027

Henning Lunde
Pressekoordinator, Tele2 i Norge, tlf: 41 44 05 95

Bilder kan lastes ned på: https://www.tele2.no/bildearkiv.html

Tags: