Over 75 prosent befolkningsdekning i det tredje mobilnettet

(Oslo, 30. januar 2014) Tele2 i Norge har avgitt sluttrapport til Post- og teletilsynet hvor kravet om minimum 75 prosent befolkningsdekning er dokumentert. Som en konsekvens av at Tele2 i Norge ikke fikk tildelt nye frekvensressurser i auksjonen som ble avholdt 2. desember har selskapet besluttet å sette videre utbygging på midlertidig hold fra slutten av mars. 

- Vi har bygd et mobilnett som dekker 3 av 4 nordmenn, akkurat som vi lovte myndighetene. Utviklingen i kundetrafikk i nettet vårt har vært imponerende og nådde ny rekord i desember, sier Arild Hustad, administrerende direktør i Tele2s norske virksomheter.

I rammevilkårene til Tele2 satte myndighetene et krav om å bygge Norges tredje mobilnett med minimum 75 prosent befolkningsdekning. Dette kravet er nå innfridd av Tele2 Norge, som leverte sluttrapport til Post- og teletilsynet i midten av januar.

- Utbyggingsorganisasjonen vår har gjort en fantastisk jobb med å bygge mobilnettet vårt på rekordtid. Vi jobber for å finne en langsiktig strukturell løsning etter resultatet av frekvensauksjonen, og inntil vi har avklart vårt videre handlingsrom tar vi nødvendige grep for å være konkurransedyktige, fortsetter Hustad.

Underveis i utbyggingen, som for alvor startet i 2009, har Tele2 leid kapasitet i mobilnettene til både Telenor og NetCom der hvor selskapet selv ikke har hatt dekning. Det vil selskapet fortsette med også fremover, og ingen av kundene til Tele2s norske virksomheter vil merke noen forskjell fra tidligere selv om videre utbygging settes på midlertidig hold fra slutten av mars.

- Våre kunder har i dag bedre dekning enn noensinne, og vi vil fortsette å utfordre med innovative tjenester og løsninger for kundene våre samt yte kundeservice i verdensklasse, avslutter Hustad.

Kontaktperson:

Henning Lunde, direktør PR og samfunn Tele2 i Norge

E-post: henning.lunde@tele2.com
Tlf: 41 44 05 95


Fakta om Tele2 i Norge:

Tele2 Norge er heleid av det børsnoterte selskapet Tele2 AB. Helt siden Tele2 etablerte seg i Norge i 1995 har selskapet vært en langsiktig utfordrer til Telenor og etter hvert TeliaSonera. Selskapet har i dag omlag 1,2 millioner kunder og bygger for tiden ut landets tredje nasjonale mobilnett som per i dag dekker over 75 prosent av befolkningen. Tele2s norske virksomhet består av merkenavnselskapene Tele2, Network Norway, One Call og MyCall.

Tele2 AB er et av Europas ledende telekomselskaper, og tilbyr produkter og tjenester innen fast- og mobiltelefoni, bredbånd, datanett, kabel-tv og innholdstjenester.

For mer info se www.tele2.no og www.tele2.com

Tags: