Strindheimtunnelen åpner med full mobildekning

Report this content

(Oslo, 24 juni 2014) Når Strindheimtunnelen i dag åpner vil den bli et mønsternanlegg for utbygging av mobildekning i et tunnelanlegg.

Strindheimtunnelen åpnes i dag offisielt av statsminister Erna Solberg. Tunnelen er 2,5 km lang og blir beskrevet av Vegvesenet som et av Norges mest utfordrende vegprosjekter. Når tunnelen åpner vil det være full mobildekning gjennom hele tunnelen.

- Vi er stolte av den utbyggingsjobben som har blitt gjort i Strindheimtunnelen. Dette er det største såkalte optiske repeateranlegget vi har bygd ut i en tunnel, og det har blitt gjort en kjempejobb for at alle norske mobilkunder på reise i tunnelen skal få dekning når den åpner, sier teknisk direktør Geir Løvnes i Tele2 i Norge.

I større veitunneler rekker ikke radiosignalene fra utsiden langt nok inn i tunnelen til at det blir mobildekning i hele tunnelstrekningen. For at det skal bli full mobildekning i Strindheimtunnelen har derfor radiosignalene blitt sendt i fiberkabler fra en basestasjon på Strindheim, og innover til 14 såkalte repeatere med antenner som er plassert med jevne mellomrom i tunnelen.

- Resultatet av arbeidet har blitt et mønsteranlegg for mobildekning i tunneler. Det har ikke oppstått en eneste feil eller mangel under installasjon og integrasjonen, noe som rett og slett er ganske uvanlig for et optisk repeateranlegg på denne størrelsen, fortsetter Løvnes.

Et spleiselag med andre nettoperatører

Tele2 i Norge har hatt ansvaret for utbyggingen av mobildekningen i tunnelen, og har jobbet tett med Vegvesenet, underleverandører og de to andre nettoperatørene siden byggestart i 2010. Som ansvarlig for mobilutbyggingen har Tele2 prosjektert og bygd ut anlegget med kabler, antenner og samband, mens de andre nettoperatørene kobler seg på med hvert sitt radioutstyr når alt er klart.

Kostnadene for utbyggingen av mobilnettet i tunnelen har – på samme måte som i andre tunnelprosjekter – vært et spleiselag mellom de tre nettoperatørene Tele2, NetCom og Telenor.


For mer informasjon ta kontakt med:

Geir Løvnes, teknisk direktør, Tele2 i Norge

Tlf: 479 11 111, epost: geir.lovnes@tele2.com

Henning Lunde, direktør PR og samfunn, Tele2 i Norge

Tlf: 41 44 05 95, epost: henning.lunde@tele2.com


Fakta om Tele2 i Norge:

Tele2 Norge er heleid av det børsnoterte selskapet Tele2 AB. Helt siden Tele2 etablerte seg i Norge i 1995 har selskapet vært en langsiktig utfordrer til de etablerte selskapene. Selskapet har i dag omlag 1,2 millioner kunder og bygger for tiden ut landets tredje nasjonale mobilnett som per i dag dekker ca 75 prosent av befolkningen. Tele2s norske virksomhet består av merkenavnselskapene Tele2, Network Norway, One Call og MyCall.

Tele2 AB er et av Europas ledende telekomselskaper, og tilbyr produkter og tjenester innen fast- og mobiltelefoni, bredbånd, datanett, kabel-tv og innholdstjenester.

For mer info se www.tele2.no og www.tele2.com

Tags:

Multimedia

Multimedia