Tele2: Arild Hustad inn i Tele2 ABs konsernledelse

Report this content

(Oslo, 4. mars 2013) Administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter, Arild Hustad, har i dag blitt utnevnt til konsernledelsen i morsselskapet Tele2 AB. Norge er et prioritert satsingsland for konsernet, og med dagens utnevnelse viser Tele2 at det skal jobbes målrettet for å ytterligere styrke selskapets posisjon i det norske markedet.

- Vi er glad for å ønske Arild Hustad velkommen inn i konsernledelsen. Den nye ledelsesstrukturen understreker viktigheten Norge har for konsernet. Norge et modent og krevende marked som vi har stor tro på, og selv om bare 1,2 millioner av våre 38 millioner kunder befinner seg i Norge har vi klare ambisjoner om videre vekst i mange år fremover, sier konsernsjef Mats Granryd i Tele2 AB.

Sammen med Sverige, Russland og Nederland er Norge et prioritert satsingsland for Tele2. Det innebærer at Tele2 skal bygge og eie sin egen infrastruktur i disse landene. En forutsetning for å bygge egen infrastruktur er tilstrekkelig frekvensressurser samt stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Tele2 Norge bygger nå sitt eget mobilnett som per i dag dekker to tredjedeler av den norske befolkningen. I løpet av tredje kvartal 2013 vil nettet dekke 75 prosent av befolkningen, og alle basestasjoner vil være klargjort for å ta i bruk 4G-teknologien så fort de nye frekvensressursene blir tilgjengelige. Selskapet har 1,2 millioner kunder i Norge og er landets raskest voksende mobilvirksomhet for tredje året på rad.

- Jeg er selvfølgelig glad for denne utnevnelsen. Den viser at Norge er et viktig og prioritert marked for konsernet, og det er en anerkjennelse av det arbeidet hele vår norske virksomhet har lagt ned de siste årene. Vi bygger vårt eget mobilnett raskere enn noen aktører har gjort før oss i Norge, og dersom det blir en jevnbyrdig frekvensutdeling i den kommende auksjonen vil vi sørge for at et høyteknologisk moderne tredje landsdekkende mobilnett med 4G er på plass i løpet av noen få år. Da vil vi ha en konkurranseplattform som gjør at vi for alvor kan ta opp kampen med duopolistene Telenor og NetCom, styrke vår posisjon og satse på innovasjon for å gi norske mobilforbrukere enda bedre produkter og tjenester, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

Arild Hustad tiltrådte som administrerende direktør for Network Norway i april 2009, og ble etter sammenslåingen mellom Tele2 Norge og Network Norway i oktober 2011 sjef for Tele2s norske virksomheter, som også inkluderer One Call og MyCall. Hustad har tidligere arbeidet for Telenor, både i Norge, Norden og Afrika, samt for British Telecom, og han har vært administrerende direktør for Telecom Management Partner. Hustad er 48 år og utdannet siviløkonom, LLM i forretningsjus og MBA fra Skottland. I løpet av sin karriere har Hustad innehatt lederposisjoner som dekker de fleste arbeidsoppgaver hos en teleoperatør.

Tele2 er en av Europa ledende telekomoperatører. Vi har 38 millioner kunder i 11 land. Tele2 tilbyr produkter og tjenester for fast- og mobiltelefoni, bredbånd, datanett, kabel-tv og innholdstjenester. Helt siden Jan Stenbeck grunnla Tele2 i 1993 har selskapet vært en tøff utfordrer til de gamle statlige monopolene og andre etablerte aktører. Tele2 er notert på NASDAQ OMX siden 1996. I 2012 omsatte selskapet for 43,7 milliarder svenske kroner og oppnådde et driftsresultat (EBITDA) på 11 milliarder svenske kroner.

For mer informasjon ta kontakt med:

Arild Hustad, administrerende direktør Tele2 i Norge, tlf: 952 41 930

Henning Lunde, pressekoordinator Tele2 i Norge, tlf: 41 44 05 95

Bilder kan lastes ned på: https://www.tele2.no/bildearkiv.html

Tags: