Tele2: En sak mellom Telenor og konkurransemyndighetene

(Oslo, 4. desember 2012) Tele2 oppfatter dagens bevissikring i Telenor og den videre prosess som et forhold mellom Telenor og norske og europeiske konkurransemyndigheter. Hva konkurransemyndighetene konkluderer med, vil imidlertid være av interesse for alle aktører i mobilmarkedet, gitt den dominerende posisjon Telenor har i grossist- og sluttbrukermarkedet. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt. 

Tags: