Tele2 tildelt frekvenser i 2 GHz-auksjon

(Oslo, 19. november 2012) Tele2 fikk i dagens frekvensauksjon tildelt 2x5 MHz av ressursene i 2 GHz-båndet. Disse kommer i tillegg til de 2x15 MHz frekvensressursene Tele2 allerede har i det samme båndet. Frekvenstillatelsen er landsdekkende og vil benyttes for å tilby tale- og mobile bredbåndstjenester over 3G til mobilforbrukerne.

- Vi er godt fornøyd med utfallet av dagens frekvensauksjon. Dette er en tildeling som vil gagne forbrukerne, og ressursene vil gå rett inn i vår videre utbygging av et tredje landsdekkende mobilnett. Frekvenser er en naturressurs som skal komme samfunnet til gode, og denne tildelingen er et viktig signal fra myndighetene om at de ønsker å skape bedre konkurranse i det norske mobilmarkedet, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

Etter gjennomføringen av dagens auksjon i 2 GHz-båndet er frekvensressursene i dette båndet fordelt jevnt mellom de tre mobilnettaktørene Tele2, Telenor og TeliaSonera. Tele2 mener det gir et positivt signal om hva som vil kunne skje når auksjonering av frekvenser i 800-, 900- og 1800 MHz-båndene skal gjennomføres i 2013.

- Vi er nå i gang med vår 4G-utbygging. Selv om vi er tilfredse med å få 5 MHz mer kapasitetsfrekvenser i 2 GHz-båndet, er vi avhengige av å få tilstrekkelig med dekningsfrekvenser i 800- og 900 MHz-båndene og kapasitetsfrekvenser i 1800 MHz-båndet for å kunne bygge ut et moderne mobilnett med 4G-dekning og mobilt bredbånd som er landsdekkende, sier teknisk direktør i Tele2 Norge Geir Løvnes.

For at det skal bli virksom og bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet har Tele2 tidligere understreket behovet for at selskapet tildeles 2x10 MHz hver i 800- og 900-båndene samt 2x20 MHz i 1800-båndet ved auksjon. Dette vil gi alle mobilnettoperatørene tilstrekkelige frekvensressurser til å bygge landsdekkende nett og tilby raske bredbåndstjenester til alle norske mobilforbrukere.

- Først når vi har et landsdekkende nett vil vi kunne skru av roaming til våre konkurrenter og konkurrere på like premisser som Telenor og TeliaSonera, sier teknisk direktør i Tele2 Norge Geir Løvnes.

Tele2 vil betale en engangssum på MNOK 5 for frekvensene som i dag ble tildelt i auksjonen. I tillegg vil selskapet betale en årlig frekvensavgift som fastsettes av Stortinget hvert år og et årlig gebyr til Post- og teletilsynet.

For mer informasjon ta kontakt med:

Arild Hustad
Administrerende direktør Tele2 i Norge, tlf: 952 41 930

Geir Løvnes
Teknisk direktør Tele2 i Norge, tlf: 479 11 111

Henning Lunde
Pressekoordinator, Tele2 i Norge, tlf: 41 44 05 95

Bilder kan lastes ned på: https://www.tele2.no/bildearkiv.html

Tags: