AVIS og Budget bilutleie inngår nordisk IT driftsavtale med TeleComputing

TeleComputing har inngått IT-driftsavtale med AVIS som gir TeleComputing ansvaret for IT-drift av AVIS og Budget  i Skandinavia de neste 5 årene. Avtalen omfatter all IT drift for ca 500 ansatte på ca 200 lokasjoner over hele Norden. Avtalen har en initial verdi på nærmere 40 mill NOK med potensiale for ytterligere vekst

– I forbindelse med at konsernet skal flytte inn i nytt hovedkontor høsten 2013 måtte vi blant annet ta stilling til om vi skulle bygge opp et nytt datarom i våre nye lokaler eller isteden sette ut vår it-drift. Vi gjennomførte derfor en grundig analyse av forskjellige alternativer, men tallenes klare tale var at det ville være forretningsmessig lønnsomt å sette ut it-driften til en profesjonell partner fremfor å håndtere IT selv. Dessuten så vi at gjennom å sette ut it-driften til TeleComputing vil vi få enkel tilgang til en moderne og standardisert plattform, klargjort for å ta i bruk nye løsninger innenfor blant annet samhandling. Vi var også opptatt av å finne en leverandør med kunnskap og erfaring innenfor IT-drift av skandinaviske virksomheter, sier Dag Andre Johansen, CEO i RAC Norway AS som eier rettighetene til driften av Avis og Budget i Skandinavia,

RAC Konsernets strategi er en langsiktig utvikling av bilutleiekonseptet under Avis og Budget- merkevarene, gjennom et regulert driftskonsept hvor egeneide og franchisekontorer har utstrakt grad av ansvar for egen drift og resultat.

Avtalen med AVIS innebærer blant annet at TeleComputing skal bygge opp en sentralisert IT driftsløsning for AVIS sin nordiske virksomhet, levere servicedesk samt drifte klientparken som består av ca 500 klienter. I tillegg skal MS Lync leveres som en standardisert tjeneste til alle brukere.

– Vi er svært glade over at enda en stor nordisk virksomhet velger å sette ut sin it-drift til TeleComputing. Gjennom denne avtalen vil AVIS enkelt kunne skalere sin IT-driftsløsning ift nye selskaper, lokasjoner og tjenester. Vi ser dette som nok en bekreftelse på at våre sentraliserte driftsløsninger oppfyller nordiske virksomheters krav til skalerbarhet, kostnadseffektivitet, servicegrad og ikke minst at våre standardiserte tjenester gir kundene enkel tilgang til ny teknologi og funksjonalitet sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.