Azure integreres med TeleComputings datasentre.

- TeleComputing annonserte i dag at selskapet, som en av 10 utvalgte tjenesteleverandører i Vest-Europa, vil samarbeide med Microsoft om leveranse av skytjenester basert på Microsoft Azure. Samarbeidet innebærer at TeleComputing sømløst kan produsere komplette skytjenester hvor noen tjenester produseres fra TeleComputings egne datasentre mens andre deler av tjenestene produseres fra Azure-plattformen

TeleComputing er en pioner innenfor skytjenester med kunder over hele verden og det er helt naturlig at TeleComputing ble valgt når Microsoft nå ønsker dedikerte partnere til å realisere en skalerbar plattform til kunder med behov for hurtige endringer.

- Hovedutfordringen kundene møter når de skal ta i bruk skytjenester fra flere ulike leverandører er å få dette til på en sømløs og helhetlig måte. Desto flere applikasjoner kunden har, desto større blir utfordringen. Gjennom å få Azure-plattformen inn i vårt produksjonsmiljø for skytjenester løser vi integrasjonsutfordringene og kan tilby kundene gode og trygge totalløsninger som forenkler brukernes IT-hverdag sier Lars David Klausen, salgsdirektør i TeleComputing.

Det utvidede samarbeidet på Microsoft Cloud OS innebærer at TeleComputing kan tilby sine kunder fleksible og fremtidsrettede løsninger der kundenes behov og ønsker avgjør om det skal realiseres med tradisjonell IT drift, som skytjenester eller en kombinasjon. Gjennom at Azure trekkes inn som en integrert virtuell del av TeleComputings datasentere vil TeleComputings kunder få mulighet til å velge ulike skyleveranser og få dette levert som en helhetlig og komplett it-driftstjeneste.

Dette gir kundene trygghet for at de får en IT-løsning som kan dekke både eksisterende og fremtidige behov. Ved å kombinere moderne og standardiserte tjenester fra Microsoft med lokal brukerstøtte, drift og supplerende løsninger vil TeleComputing sikre at både eksisterende og nye kunder får de beste og mest fremtidsrettede IT tjenestene.

- Vi opplever kraftig etterspørsel etter våre nettsky-tjenester fordi kundene nå virkelig begynner å se hvordan disse tjenestene gir gode løsninger levert raskere, mer effektivt og til en lavere kost, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Microsoft Norge. - Samtidig er det helt avgjørende for kundene å få disse løsningene til å spille sammen med eksisterende systemer. TeleComputing bygger nå både infrastruktur og kompetanse for å kunne levere nettopp dette, og blir derfor en veldig viktig partner for Microsoft og våre kunder framover, sier Jacobs.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

TeleComputing AS: Kjell Tore Espeseth, CTO tlf: +47 93 48 37 62

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

For mer informasjon: www.telecomputing.no

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.