Flere finansielle meglerhus velger TeleComputing

To finansielle meglerhus har valgt TeleComputing som IT-partner for deler av sine respektive virksomheter. Avtalene, som har samlet initial verdi på ca. 10 MNOK, kommer i tillegg til avtalen TeleComputing inngikk med nyetablerte Arctic Securities i forrige uke.

Begge løsningene leveres som IT on demand tjenester, og omfatter klient-, server- og applikasjonsdrift, konsulenttjenester og sentral servicedesk.

– Avtalene vi har inngått de siste par ukene bekrefter TeleComputings satsing på å etablere en sterk posisjon i finansnæringen. Disse meglerhusene opererer i en svært krevende bransje hvor sikre og fleksible IT-løsninger må være tilgjengelige på kort varsel, til enhver tid og fra et hvert sted. Vi har over 10 års erfaring med å tilby nettopp slike løsninger. Vi er stolte av at disse selskapene har valgt TeleComputing som sin IT-partner basert på vår kompetanse og erfaring, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Dokumenter og linker