IK Investment Partners kjøper TeleComputing AS

IK Investment Partners ("IK"), har inngått avtale om å kjøpe TeleComputing AS, et av nordens ledende IT-service selskaper, fra Ferd Capital.

Telecomputing, som ble etablert i 1997, har i dag en ledende posisjon som leverandør av IT-drift og outsourcing til små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norden. IT blir stadig viktigere som støtte til kompleks - og kritisk forretningsdrift og TeleComputing har lykkes å bygge seg en ledende posisjon ved å gjøre IT enkelt for sine kunder.

"Vi er imponert over den posisjon TeleComputing har opparbeidet i det nordiske SMB-segmentet med et standard tjenestetilbud som reduserer IT-kompleksitet og IT kostnader for sine kunder. Selskapet har en lang historie med jevn vekst og vi ser frem til å støtte ledelsen i å styrke selskapets posisjon ytterligere i de kommende årene, "sier Thomas Klitbo, partner i IK Investment Partners.

"Med mer enn 850 kunder og 85 000 sluttbrukere, har TeleComputing en storskala som gjør det mulig for oss å yte kostnadseffektive og profesjonelle IT-driftstjenester som små og mellomstore bedrifter ikke kan oppnå på egen hånd. Sammen med IK vil vi videreutvikle vår forretningsmodell med effektive IT- løsninger og oppnå gevinster for våre kunder gjennom å gjøre IT enkelt," sier Sven Tore Kaasa, konsernsjef i TeleComputing.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, konsernsjef i TeleComputing, tlf: +47 922 50 019

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er en systemintegrator som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 900 ansatte på 9 lokasjoner i 4 land og 850 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.