LOs største fagforbund velger medlemsløsninger fra TeleComputing

LO og deres forbund, deriblant de to største, Fagforbundet og Fellesforbundet har valgt å utvide samarbeidet med TeleComputing. Samarbeidet innebærer at TeleComputing vil migrere eksisterende medlemsløsning Fane2 til ny og moderne teknologiplattform. Prosjektet har en løpetid på inntil 15 måneder. TeleComputing vil fortsatt ha ansvar for drift av eksisterende medlemsløsning som pr. i dag omfatter ca 550.000 medlemmer.

Forbundenes medlemssystem, Fane2, ble tatt i bruk av forbundene første gang i 2001. Siden den gang har Fane2 gjennomgått flere endringer og fremstår i dag som Norges største, enkeltstående medlemssystem for forbund og frivillige organisasjoner. Medlemsløsningen sørger for at forbundene til enhver tid har kontroll på forvaltningen av sin store medlemsmasse. Kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister fra TeleComputing og TeleComputings datterselskap, Kentor, er engasjert i drift, migrering og videreutvikling av medlemsløsningen. - Vi har hatt et godt samarbeid med TeleComputing i flere år. Deres kompetanse og erfaring med Fane2, vår medlemsløsning, har også vært et viktig moment i vår beslutningsprosess. En utvidelse av vår avtale med TeleComputing sørger for at Fane2 også er godt ivaretatt med hensyn til våre fremtidige løsningsbehov, sier Bente N. Halvorsen, hovedkasserer i LO. Fagforbundet er LOs største forbund med ca 305.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka 158 000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper. - Vi er svært glade for at LO og deres største forbund har valgt å videreføre samarbeidet med oss. Ved å kombinere personer fra dagens meget kompetente Fane2 team i TeleComputing med de aller beste bransje- og virksomhetsspesialistene fra Kentor, vårt datterselskap, så har vi også samlet den aller beste kompetansen i konsernet til å jobbe videre med Fane2 medlemsløsningen. Vi har satt stor pris det meget gode samarbeidet vi har hatt med LO og forbundene så langt og ser frem til et fortsatt godt samarbeid også i tiden fremover, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.