Mestergruppen setter ut IT-driften til TeleComputing og reduserer sine IT kostnader med mer enn 30%

Mestergruppen, som er et av landets ledende konsern innenfor byggevare og boligutvikling, har inngått en IT-driftsavtale med TeleComputing som gir TeleComputing ansvaret for all IT-drift i Mestergruppens egeneide selskaper de neste 5 årene. Avtalen har en verdi på mer enn 20 millioner kroner.

– I vårt arbeid med å effektivisere Mestergruppen var det naturlig for oss å vurdere vår IT drift. Mestergruppen har frem til nå hatt egen IT-avdeling som har håndtert IT driften i konsernet, men i likhet med de fleste andre er ikke IT-drift vår kjernevirksomhet. Vi har derfor valgt å outsource dette til TeleComputing, som kan levere en komplett IT-driftsløsning til Mestergruppen til en lavere kostnad enn hva vi klarer selv. I tillegg til å oppnå en reduksjon i våre IT-kostnader, får vi en mer standardisert og profesjonalisert IT-drift. Dette vil gjøre det enklere for Mestergruppen å tilpasse seg fremtidige behov og setter oss i stand til å tilby våre medlemmer effektiv IT-løsninger som gir konkurransefortrinn, sier Kristian Reistadbakken, Direktør for ERP og prosessutvikling i Mestergruppen.

Mestergruppen AS er et av landets ledende konsern innenfor byggevare og boligutvikling med en omsetning på 2,8 milliarder. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjeden Byggeriet. Byggeriet-kjeden har rundt 100 utsalg, og Mestergruppen eier 19 av disse. Huskjedene Mesterhus og Systemhus er også en del av konsernets virksomhet med sine over 200 medlemmer, spredt over hele Norge. Mesterhus har de siste årene vært landets største boligbygger. Dessuten er konsernet en stor aktør med tomte- og prosjektutviklingsaktiviteter over hele Norge.

Avtalen med Mestergruppen innebærer at TeleComputing skal levere en sentralisert IT driftsløsning fra TeleComputings datasenter basert på nyeste teknologi fra bl.a. Citrix og Microsoft. I denne løsningen vil også Mestergruppens grafiske applikasjonsmiljø, som bl.a. består av Autocad, Adobe og Winner, bli levert som en moderne skytjeneste. Det blir dermed mulig å samhandle innenfor teknisk tegning og konstruksjon på tvers av lokasjoner og Mestergruppen slipper lokale servere. Som totalleverandør av IT-drift for Mestergruppen skal TeleComputing også ta ansvaret for drift av lokale klienter, nettverk og Lync med tilhørende videokonferanseutstyr samt servicedesk.

– Det er svært gledelig at Mestergruppen valgte TeleComputing som IT-driftsleverandør. Som en profesjonell leverandør med ansvar for IT-drift i mer enn 800 selskaper og 70 000 brukere har TeleComputing stordriftsfordeler som gjør oss i stand til å levere IT-drift til våre kunder på en langt mer kostnadseffektiv og profesjonell måte enn hva de fleste mellomstore nordisk selskaper selv kan klare. Gjennom samarbeidet med TeleComputing vil Mestergruppen oppnå betydelige besparelser i sine IT-kostnader og få frigjort tid og fokus til egen kjernevirksomhet og IT-forretningsutvikling. Det blir dermed enklere å drive egen forretning, sier Lars David Klausen, salgsdirektør i TeleComputing

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Lars David Klausen, Salgsdirektør, tlf: +47 93 48 37 17

Mestergruppen AS: Kristian Reistadbakken, Direktør ERP og prosessutvikling, tlf. +47 93 46 54 57

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Mestergruppen

Selskapene som utgjør Mestergruppen representerer et totaltilbud til både det profesjonelle markedet og til privatkunder. Vårt mål er å fremstå som en homogen enhet overfor leverandører, kunder og andre aktører i markedet.

Mestergruppen AS er et av landets ledende byggekonsern med en omsetning på 2,8 milliarder. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjeden Byggeriet. Byggerietkjeden har rundt 100 utsalg, og Mestergruppen eier 19 av disse. Huskjedene Mesterhus og Systemhus er også en del av konsernets virksomhet med sine over 200 medlemmer, spredt over hele Norge. Mesterhus har de siste årene vært landets største boligbygger. Dessuten er konsernet en stor aktør med tomte- og prosjektutviklingsaktiviteter over hele Norge.

www.mestergruppen.no

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.