Norges Røde Kors flytter IT-driften til TeleComputing

TeleComputing annonserer i dag en IT-driftsavtale med Norges Røde Kors som gir TeleComputing ansvaret for IT-driften i Norges Røde Kors. Avtalen har en varighet på 3 år med en kontraktsverdi på mer enn 25 millioner kroner.

-"Da vår nåværende driftsavtale utløp gikk vi bredt ut for å finne en fremtidig IT-driftspartner som kan gi oss en kosteffektiv IT-driftsløsning som kan dekke våre behov. Etter vår vurdering hadde TeleComputing det totalt sett beste tilbudet både når det gjelder kvalitet og pris. Ved å flytte IT-driften over til TeleComputing frigjøres midler til vårt bistandsarbeid samtidig som vi får en moderne og fleksibel IT-driftsplattform" sier Trygve Mathisen, IT-sjef i Norges Røde Kors.

Avtalen med Norges Røde Kors innebærer blant annet en sentralisert IT driftsløsning fra TeleComputings datasenter for skytjenester. I tillegg skal TeleComputing leverer servicedesktjenester, ta ansvaret for drift av nettverk og levere driftsverktøy for klientdrift til IT-avdelingen i Røde Kors slik at de selv kan ivareta driften av sin PC-park på en effektiv måte.

-"Moderne skytjenester for organisasjoner og forbund er en av våre satsningsområder og det er derfor en viktig annerkjennelse at en så stor organisasjon som Norges Røde Kors har vurdert TeleComputings tjenester som markedets beste og samtidig mest kosteffektive IT-driftsløsning. Gjennom å flytte it-driften over på vår moderne plattform bidrar vi til at Røde Kors får en skalerbar og robust IT-driftsløsningen for fremtiden. Det er dessuten veldig gledelig at våre tjenester, kompetanse og kunnskap kan bidra til at Røde Kors kan utføre sin viktige innsats for mennesker med behov for humanitær hjelp på en effektiv og velfungerende måte" sier Lars David Klausen, Salgs- og markedsdirektør i TeleComputing.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Lars David Klausen, Salgs- og markedsdirektør tlf: +47 93 48 37 17

Norges Røde Kors: Trygve Mathisen, IKT sjef tlf: +47 916 74 564

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av skytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 900 ansatte på 8 lokasjoner i 4 land og 800 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Norges Røde Kors

Norges Røde Kors er en nasjonalforening av den verdensomspennende humanitære hjelpeorganisasjonen basert på frivillig medlemskap. I Norge omfatter organisasjonen et hovedkontor i Oslo, men med 19 distriktskontorer som har en rekke lokalforeninger

Mer informasjon www.rodekors.no

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.