Norli Libris inngår IT-driftsavtale med TeleComputing

Norli Libris, en av Norges ledende bokhandler-kjeder har inngått IT-driftsavtale med TeleComputing. Avtalen omfatter IT drift for ca 600 ansatte på ca 95 Norli butikker over hele Norge.

"I forbindelse med at vår IT-driftsleverandør avvikler sin virksomhet gikk vi bredt ut for å finne en fremtidig IT-driftspartner som kan gi oss en kosteffektiv og moderne IT-driftsløsning som dekker våre behov og setter oss i stand til å fokusere på digitalisering av vår forretning i tiden fremover. I avtalen med TeleComputing får vi tilgang til en moderne og fleksibel driftsplattform som gjør det enkelt å ta i bruk ny teknologi som effektiviserer vår forretning", sier Hans Bent Aasnæs, IT-sjef i Norli Libris

Avtalen er basert på en hybrid IT-driftsplattform for både Windows og Linux-baserte applikasjoner integrert med Office365. Avtalen omfatter også support, drift av klienter og annen lokal infrastruktur.

" Vi er svært glade over tillitten Norli Libris har vist oss og vi gleder oss til å jobbe sammen med Norli Libris i årene fremover. TeleComputing har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring med kunder i retail-bransjen og avtalen styrker vår posisjon som en ledende IT-driftsleverandør for større butikk-kjeder", sier Lars David Klausen, Salgs- og markedsdirektør i TeleComputing

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Lars David Klausen, Salgs- markedsdirektør, tlf: +47 93 48 37 17

Norli Libris: Hans Bent Aasnæs, IT-sjef i Norli Libris, tlf +47 92 65 24 25

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er en systemintegrator som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 1000 ansatte på 9 lokasjoner i 4 land og 1300 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Norli Libris

Norli Libris AS organiserer 163 av landets bokhandlerbutikker i to kjeder (Norli og Libris) og er Norges største aktør i bokhandler markedet. Virksomheten omfatter utvikling av bokhandlerbutikker gjennom konseptene Libris og Norli, markedsføring, innkjøp og logistikk, kompetanseutvikling og andre tjenester for å støtte butikkenes virksomhet. Norli Libris AS er eiet 49 % av NorgesGruppen AS og 51% av Forlagshuset Aschehoug.

Mer informasjon: www.norli.no