Pelagia inngår IT-driftsavtale med TeleComputing

Pelagia-konsernet, som er ledende innenfor pelagisk fisk til konsum og fiskemel & olje i Europa, har valgt å samle all IT-drift på en ny sentralisert IT-driftsløsning hos TeleComputing. Avtalen har en varighet på totalt 5 år.

"Pelagia ble etablert i 2014 gjennom en sammenslåing av aktiviteten i Norway Pelagic AS, Welcon Invest AS og Egersund Fisk AS. I vårt arbeid med å etablere ett kostnadseffektivt og fremtidsrettet konsern hadde vi behov for å samle selskapene inn i en felles IT-driftsløsning. En felles IKT-driftsplattform vil sette Pelagia i stand til å samhandle på en mer effektiv måte fremover og gi oss en rekke stordriftsfordeler. Vi vurderte flere ulike driftsformer, men endte på å velge TeleComputings standardisert IT-driftsplafform som vi vurderer som en robust, moderne og fremtidsrettet løsning. Det var også viktig for oss at TeleComputing har lang erfaring og høy kompetanse om IT-drift i næringsmiddelindustrien ", sier Rolf Andersen, CFO i Pelagia AS.

Pelagia er Norges største og en av verdens ledende aktører innen bearbeiding av pelagisk fisk til både konsum og til fiskemel/olje. Konsernet omsatte i 2013 samlet for over 5 milliarder NOK i 100 % eide virksomheter og sysselsatte ca 900 årsverk. Selskapet har virksomhet i Norge, UK, Irland, Danmark og Ukraina.

Welcon Invest AS (Welcon) driver produksjon av fiskemel, proteinkonsentrat og fiskeolje i Norge, UK og Irland. Welcon har i dag seks produksjonsanlegg for fiskemel og olje, samt tre produksjonsanlegg for proteinkonsentrat og olje. Norway Pelagic Holding AS, driver mottak, foredling og salg av pelagisk fisk til konsum og har 13 produksjonsanlegg lokalisert i Norge, fra Honningsvåg i nord til Sirevåg i sør. Egersund Fisk AS omfatter virksomhet innenfor produksjon av fiskemel og fiskeolje, samt mottak, foredling og salg av pelagisk fisk til konsum. Egersund har ett produksjonsanlegg for fiskemel og fiskeolje i Egersund i Norge samt to produksjonsanlegg for mottak og foredling av pelagisk fisk til konsum i Egersund og Tromsø. I tillegg har Egersund et anlegg i Skagen for videreforedling.

De ulike selskapene har frem til nå hatt sine egne IT-driftsløsninger, gjennom avtalen med TeleComputing samles hele Pelagias virksomhet i en ny felles IT-driftsløsning hvor TeleComputing tar ansvar for all IT-drift og support for mer enn 300 IT-brukere på ett 20-talls lokasjoner.

– Det var svært gledelig at Pelagia valgte TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør. TeleComputing har opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring med IT-drift for kunder innen næringsmiddelindustrien og ved å velge TeleComputings standardiserte og velprøvde IT-driftsløsning vil Pelagia få en trygg, robust, skalerbar og moderne IT-plattform sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Pelagia AS: Rolf Andersen, CFO, tlf + 47 952 40 951

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 840 ansatte på 8 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Pelagia

Pelagia er Norges største og en av verdens ledende aktører innen bearbeiding av pelagisk fisk til både konsum og til fiskemel/olje. Konsernet omsatte i 2013 samlet for over 5 milliarder kr og sysselsatte ca 900 årsverk. Selskapet har virksomhet i Norge, UK, Irland, Danmark og Ukraina

Mer informasjon, se: www.pelagia.no

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.