Selskaper i Norges ledende meglerkjede velger TeleComputing

2 selskaper i EiendomsMegler 1, Norges ledende meglerkjede, har inngått IT on demand avtaler med TeleComputing som dermed får ansvar for å levere IT til selskapenes ansatte på 27 lokasjoner i Norge. Avtalene har en forventet samlet kontraktsverdi på ca. MNOK 12 initialt og befester TeleComputings posisjon som den ledende leverandøren av IT outsourcing tjenester til den norske meglerbransjen.

De to selskapene, EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS og Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, har begge valgt TeleComputings IT tjenester som inkluderer tilrettelegging og drift av en sentralisert IT on demand løsning med kontorstøtteapplikasjoner og eiendomsmeglerapplikasjonen EMProf fra Midas.

– Som et selskap i et av landets ledende meglerkjeder er vi helt avhengige av gode, fleksible og trygge IT systemer. IT on demand løsningen fra TeleComputing betyr at vi vil ha tilgang til våre applikasjoner, dokumenter og andre filer uansett hvor og når vi jobber. Det er spesielt betryggende i en dynamisk og konkurranseutsatt bransje som vår. TeleComputing har lang erfaring med slike IT leveranser og viste også stor innsikt og forståelse for de utfordringene vår bransje møter hver eneste dag, sier Thomas R. Ikdahl, IT-ansvarlig i Eiendomsmegler 1.

EiendomsMegler 1 Oslo Akershus og Eiendomsmegler 1 Ringerike inngår begge i EiendomsMegler 1 alliansen som har mer enn 80 kontorer over hele landet, og fler enn 600 ansatte. Alliansen består av 13 selvstendige aksjeselskaper som dekker ulike geografiske markedsområder i hele Norge. Selskapene er eiet av de lokale SpareBank 1-bankene.

– Vi tar det som en meget hyggelig anerkjennelse at to slike sentrale selskaper i Eiendomsmegler 1 alliansen har valgt oss som deres nye IT-partner. Eiendomsbransjen er i en rivende utvikling og da representer sikre, fleksible og skalerbare IT løsninger en viktig støttefunksjon. Gjennom denne avtalen styrker TeleComputing sin stilling ytterligere som en ledende leverandør av IT on demand leveranser til eiendomsbransjen. Terra Aktiv Eiendomsmegling, Ring Eiendom, Poppe & Co, Nordvik Eiendomsmegling og Eie Eiendomsmegling er eksempler på andre eiendomsmeglere som benytter tilsvarende IT løsninger fra oss, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.