TeleComputing blir med i Microsoft Cloud OS Network

TeleComputing annonserte i dag at selskapet har blitt med i Microsoft Cloud OS Network. Alliansen gjør det mulig for TeleComputing å kombinere egne lokalt produserte tjenester med Microsoft Cloud Platform, og dermed tilby kundene fleksible skyløsninger tilpasset kundenes individuelle behov.

– Ved å knytte oss til Microsoft Cloud OS Network kan vi tilby våre kunder Microsofts sine bransjeledende skytjenester kombinert med lokale tjenester tilpasset det nordiske markedets behov og lovpålagte krav for håndtering av data. Det nye tilbudet gir kunder mulighet for fleksible skytjenester basert på Microsofts nyeste teknologi, samtidig som investeringskostnadene holdes nede, sier Kjell Tore Espeseth, CTO i TeleComputing.

Cloud OS Network er en global sammenslutning av 25 tjenesteleverandører som tilbyr tjenester basert på Microsoft Cloud Platform (inkludert Windows Server 2012 R2 med Hyper-V, System Center 2012 R2 og Windows Azure Pack). Dette er tjenesteleverandører som støtter visjonen til Microsoft Cloud OS om en konsistent tjenesteplattform for kunder med egne datasentre, skytjenester fra lokale tjenesteleverandører som TeleComputing og Windows Azure fra Microsoft sine globale datasentre.

– Vi ser en økt etterspørsel etter fleksible og dynamiske skytjenester, og er opptatt av å levere verdiskapende tjenester som tilfredsstiller disse behovene til det nordiske markedet. Ved å bli en del av Cloud OS Network kan vi raskt og kostnadseffektivt utvikle nye tjenester og tiltrekke oss nye kunder, sier Espeseth.

TeleComputing er nå i stand til å tilby skytjenester der kunder kan velge hvilke data og applikasjoner som skal benytte Microsoft sine globale datasentre, TeleComputing sine datasentre i Norge og Sverige eller kundens egne servere. Tilsvarende gjelder for tjenester som administrasjon av mobile enheter. Dette betyr at kundene kan fokusere på sin kjernevirksomhet, fremfor å administrere et datasenter.

– Ved å la kunder benytte en solid og velkjent plattform basert på Windows Server med Hyper-V, System Center og Windows Azure Pack, samtidig som de jobber med en lokal tjenesteleverandør, lar Cloud OS Network norske bedrifter utnytte nettskyen på egne premisser. Som en del av Cloud OS Network er TeleComputing i stand til å møte kundenes behov for hybride nettskyløsninger som er fleksible og kostnadseffektive, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

TeleComputing AS: Kjell Tore Espeseth, direktør Nordic Services, tlf: +47 93 48 37 62

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

For mer informasjon: www.telecomputing.no