TeleComputing etablerer konsulentvirksomhet i Norge

Kentor Norway blir navnet på TeleComputings nye, norske konsulentvirksomhet. Etableringen er et ledd i TeleComputings kommuniserte strategi om å utvide tjenestespekteret og bredde seg som IT-partner. Kentor, som ble kjøpt av TeleComputing i februar 2007, er et anerkjent svensk konsulentmiljø bl.a. med en ledende posisjon i Telekom-bransjen. Etableringen av Kentor Norway innebærer at TeleComputing speiler den svenske modellen med TeleComputing som fokuserer på drift og Kentor på kvalifiserte konsulenttjenester.

Kentor tar ansvar for samtlige momenter i en komplett IT-systemleveranse, fra virksomhetsanalyse til driftsetablering. Selskapet tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister innen bl.a områdene Telekom, Helse, Eiendom og Medlemsorganisasjoner. Innen Telekom segmentet har Kentor en markedsledende posisjon som leverandør av IT-systemer til Triple Play operatører. Kentor, som i februar 2007 ble kjøpt av TeleComputing, ble grunnlagt i 1983 og har i dag ca. 225 ansatte og kontorer i Stockholm, Göteborg og St. Petersburg. Daglig leder i Kentor Norway er Magnus Söderström som har 24 års erfaring fra forskjellige lederstillinger i Kentor.

Kentor har allerede fått flere oppdrag i Norge som i dag bemannes fra Sverige. I løpet av 2008 kommer rekrutteringen for den norske virksomheten til å skje både i Norge og Sverige. Dessuten vil Kentor Norway ha tilgang til spesialistkompetanse fra Kentor virksomheter i Sverige og Russland.

- Dette er helt i tråd med vår strategi om å utvide vårt tjenestespekter oppover i verdikjeden og å etablere to virksomhetsområder som kompletterer hverandre i vår rolle som fullservice IT-partner til våre kunder. Vi kommer til å speile den svenske modellen i Norge med TeleComputing som fortsatt fokuserer på IT-drift og Kentor på kvalifiserte konsulenttjenester. Dette gir oss samtidig en fin mulighet til å utnytte og skalere Kentors sterke posisjon og ekspertise innen en rekke områder, spesielt mot Telekom-bransjen. Kentor har allerede fått oppdrag hos ledende aktører som Telenor og Get her i Norge. Vi er meget glade for at en av Kentors mest erfarne og kompetente ledere, Magnus Söderström, vil lede denne etableringen, sier konsernsjef André P. Løvestam i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.