TeleComputing får fornyet tillit hos Grieg Gruppen

Grieg Gruppen har inngått avtale med TeleComputing om videre drift og forvaltning av sine IT-løsninger for de neste 5 årene. Den nye avtalen har en verdi på mer enn 60 MNOK.

- TeleComputing sitt løsningskonsept gir Grieg Gruppen en moderne, fleksibel og skalerbar IT- driftsløsning som understøtter endrede behov og konsernets vekstambisjoner. TeleComputing er en kompetent driftsleverandør og rådgiver for Grieg Gruppen i viktige IT-relaterte operative og strategiske diskusjoner. I årene fremover skal vi digitalisere vår virksomhet i enda større grad og vi er trygge på at TeleComputings hybride skyplattform, kombinert med deres omfattende kompetanse vil understøtte oss på en god måte på vår digitaliseringsreise, sier Wenche Kjølås, konserndirektør i Grieg Gruppen.  

Grieg Gruppen er basert på langsiktige partnerskap, og har sterke, maritime tradisjoner. Gruppen skaper verdier innen shipping, skipsmegling, maritime tjenester og havnevirksomhet, investeringer, finans og sjømat. Grieg Gruppen er en familieeid virksomhet med mer enn 1900 ansatte, og konsernets gode økonomiske resultater over tid har gitt ringvirkninger på andre områder i form av humanitære, sosiale og kulturelle aktiviteter gjennom Grieg Foundation.

- Denne fornyede avtalen er en stor tillitserklæring og bekrefter at vår strategiske satsing på å utvikle moderne hybride skytjenester skaper forretningsverdi for våre kunder. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med Grieg Gruppen og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er en systemintegrator som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 1000 ansatte på 9 lokasjoner i 4 land og 1300 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no 

Om Grieg Gruppen

Grieg Gruppen har en lang og stolt historie innenfor maritim tradisjon. Grieg Gruppen er en familieeid virksomhet, der Grieg-familien eier 75 % og Grieg Foundation eier 25 %. Vår struktur som en familieeid bedrift, sammen med styrken i vår bedriftskultur og våre dedikerte medarbeidere, gir oss muligheten til alltid å se vår virksomhet i et langsiktig perspektiv, samt å være responsiv overfor endringer i markedene vi opererer innenfor. Grieg Gruppen legger vekt på å skape økonomiske og sosialer verdier i et langsiktig perspektiv.

Mer informasjon: www.grieg.no

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Multimedia

Multimedia