TeleComputing får fornyet tillitt hos Bravida

TeleComputing har inngått avtale om fortsatt drift og forvaltning av Bravidas sentrale serverdrift i ytterligere 5 år. Avtalen er verd minst 25 millioner kroner og omfatter all sentral serverdrift for hele konsernet i Sverige, Norge og Danmark.

Bravida er Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg og har virksomhet på 150 lokasjoner i Skandinavia. Gjennom flere år har Bravida samarbeidet med TeleComputing om IT-tjenester og velger nå å fortsette samarbeidet de neste 5 årene.

– Vi er veldig glade og stolte over at Bravida gir oss fornyet tillitt, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing. Vårt samarbeid med Bravida preges av partnerskap og fleksibilitet og vi har en god modell for å tilpasse våre tjenester til Bravidas forventninger og krav.

Bravidas IT-plattform betjener over 8000 medarbeidere i hele Skandinavia og har meget høye krav i forhold til tilgjengelighet, fleksibilitet og effektivitet. TeleComputing arbeider i partnerskap med kunden, og basert på de løpende forretningsmessige behov i Bravida etablerer TeleComputing effektive serverløsninger. Det har blant annet blitt gjenomført en serverkonsolidering og virtualisering av servere som har senket Bravidas hardwarekostnader. TeleComputing har også nylig gjennomført et oppgraderingsprosjekt der man har oppgradert hele servermiljøet samt Exchange og Citrix til moderne versjoner.

– TeleComputing gir oss gode tjenester basert på våre behov og våre vilkår, sier Martin Eliasson, IT Controller på Bravida. Vi må stadig bli mer effektive og jobbe for å senke våre kostnader og TeleComputing hjelper oss mye med dette.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Bravida

Bravidakonsernet – Skandinavias største totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenster for eiendommer. Bravida finnes på ca. 150 steder i Sverige, Norge og Danmark, Selskapet tilbyr spesialkompetanse innen elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan selskapet ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service.

Bravida er en naturlig partner, enten det gjelder omfattende entrepriser eller mindre serviceoppdrag. Selskapet tar et totalansvar for
alle installasjoner, både i nybygg og ved rehabilitering av bygårder, kontorer, industri eller anlegg.