TeleComputing henter hjem stor kontrakt med en ledende aktør innen tjenesteytende næring

En ledende virksomhet innenfor tjenesteytende næring har valgt TeleComputing som totalleverandør av IT. Den nye sourcingavtalen har en verdi på cirka 80 millioner kroner pr år og strekker seg over flere år. Avtalen omfatter i hovedsak IT-infrastrukturtjenester.

TeleComputing har inngått avtale med en større aktør i tjenesteytende næring om leveranse av IT-infrastrukturtjenester til en verdi av cirka 80 millioner kroner pr år. Om lag 4 000 IT-brukere omfattes av avtalen, som er en forlengelse og utvidelse av samarbeidet som har vart siden 2004. I den nye avtalen velger Kunden å gå fra en strategi med tjenester levert fra flere leverandører, såkalt multisourcing, til nå å samle de fleste infrastrukturtjenester hos TeleComputing.

– At enda en kunde, og av denne størrelsen, velger å forlenge og utvide samarbeidet med oss, ser vi som en bekreftelse på at vi leverer IT- løsninger av høy kvalitet der kundene kjenner seg trygge. Vi opplever også at flere kunder nå velger helhetsløsninger innenfor IT-infrastruktur og applikasjonsdrift istedenfor multisourcing, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing.

TeleComputing har, sammen med kunden, tilpasset og utviklet standardtjenester slik at de passer inn i kundens sourcingstrategi. I avtalen inngår en komplett IT-leveranse til sluttbrukerne inklusive drift av klienter, kommunikasjonstjenester og datasentertjenester med applikasjonsdrift på både server og klientmiljø. På kommunikasjonssiden inngår også en komplett leveranse av sikre LAN, WAN og trådløse nett. Support ytes både fra en sentralisert servicedesk og ved tilstedeværelse på kundens lokasjoner.

– Dette er en kunde som leverer kritiske tjenester til sine kunder og derav har meget høye tilgjengelighetskrav til sine IT- løsninger. Dersom IT-løsningene ikke fungerer får det raskt alvorlige konsekvenser for deres evne til å bistå egne kunder, og derav må leveransekvaliteten være særdeles høy. Gjennom gode referanser har vi dokumentert at de tjenester som omfattes av avtalen allerede er i drift og blir levert med høy kvalitet til andre kunder av TeleComputing, sier Sven Tore Kaasa.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er en systemintegrator som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.