TeleComputing inngår Global IT-driftsavtale med Western Bulk

TeleComputing annonserte i dag at selskapet nylig har inngått en 5-årig global IT-driftsavtale med Western Bulk, verdens 3.dje største operatør av Supramax skip. Avtalen innebærer at TeleComputing skal levere en moderne og fleksibel IT driftsløsning basert på TeleComputings "hybrid-Cloud" konsept. I løsningen kombineres TeleComputings egenutviklede tjenester med Microsoft Cloud OS Platform slik at Western Bulk får en svært moderne og fremtidsrettet IT-driftsløsning tilpasset sine lokale behov.

– Etter en grundig evaluering av flere gode tilbud ble vår totalvurdering at TeleComputings leveransemodell best oppfyller våre krav til ny felles IT driftsplattform. For et selskap på størrelse med Western Bulk vil en profesjonell driftsaktør gi økt sikkerhet og en driftsplattform som selskapet kan vokse på i mange år fremover. Samtidig er tydelige tjenestebeskrivelser som dekker våre IT behov, samt kompetansen i selskapet som er fremvist gjennom dokumentasjon, ISO-sertifiseringer, forhandlinger og referanser generelt høy og troverdig, sier Sverre Strøm, IT-sjef i Western Bulk.

Western Bulk er en ledende global operatør av tørrlast-skip og opererer om lag 170 - 180 skip. Selskapet har kontorer i Oslo, Singapore, Seattle, Monaco og Santiago. Avtalen med TeleComputing innebærer en styrket IT-driftsløsning for Western Bulk ved bruk av en global skybasert IT-plattform driftet og supportert 24/7 av TeleComputing. Gjennom avtalen, som har en estimert verdi på om lag MNOK 20 over fem år, får også TeleComputing ansvaret for drift av all lokal hardware og øvrig infrastruktur på Western Bulks lokasjoner.

– Det var svært gledelig at Western Bulk valgte TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør. TeleComputing har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring med IT-drift for globale kunder innen shipping/offshore og avtalen med Western Bulk bidrar til å styrke vår posisjon ytterligere innen denne sektoren. Ved å velge TeleComputings "hybrid Cloud" vil Western Bulk få en solid, skalerbar og velprøvd IT-plattform basert på nyeste teknologi fra Microsoft Cloud OS Platform. Sammen med våre konsepter for drift av lokal hardware, 24/7 servicedesk og velprøvde IT-driftsprosesser er vi i stand til å ta totalansvaret for IT driften hos globale kunder som Western Bulk, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Western Bulk

Western Bulk er en global operatør av tørrlast skip og verdens tredje største operatør av Supramax skip. Selskapet har hovedkontor i Oslo og kontorer i Singapore, Seattle, Santiago and Monaco. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden oktober 2013.

Mer informasjon, se: www.westernbulk.com

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.