TeleComputing inngår IT-driftsavtaler verdi NOK 100 mill i Olje & Gass bransjen.

TeleComputing annonserte i dag inngåtte kontrakter med Songa Offshore og Fred. Olsen Production om drift av deres IT-løsninger i årene fremover. I tillegg har BW Offshore valgt å fornye sin driftsavtale for ytterligere 3 år. Avtalene innebærer at TeleComputing skal levere moderne og fleksible IT driftsløsninger basert på TeleComputings "Hybrid-Cloud" konsept. I løsningen kombineres TeleComputings egenutviklede tjenester med Microsoft Cloud OS plattform, slik at kundene får svært moderne og fremtidsrettede IT-løsninger spesifikt tilpasset de behov disse kunder har som globale aktører i Olje & Gass industrien.

I desember 2013 gjennomførte Yinson Holdings Berhad oppkjøp av Fred. Olsen Production, en operatør som eier og drifter flere Floating Production, Storage and Offloading skip (FPSO). Overtagelsen innebærer at det oppkjøpte selskapet skilles ut fra Fred Olsen Group's IT miljø. Istedenfor å etablere egen IT-driftsorganisasjon valgte Fred. Olsen Production å inngå en IT driftsavtale med TeleComputing hvilket innebærer implementering og drift av en komplett IT-driftsplattform basert på TeleComputings "Hybrid Cloud" konsept. Den nye driftsløsningen vil omfatte selskapets landbaserte kontorer i Oslo, Singapore, Gabon og Nigeria samt fartøyer som for tiden er utplassert utenfor vestkysten av Afrika.

Videre har TeleComputing inngått en omfattende IT-driftsavtale med Songa Offshore ASA. Songa Offshore forventer å vokse kraftig i drilling markedet de neste to årene, med nær en dobling av antallet utleide rigger. Dagens fem rigger vil bli utvidet med ytterligere fire i løpet av 2014 og 2015, og det planlegges nær dobling av antall ansatte i denne perioden. Songa Offshore har gjennom TeleComputing valgt en solid partner for å sikre stabilitet og utvikling av IT/IS tjenestene i et utfordrende segment.

I tillegg har TeleComputing forlenget sin kontrakt med BW Offshore for 3 nye år. Med en flåte på 14 FPSOer og 1 FSO, er BW Offshore en av verdens største operatør i sitt segment. BW Offshore har samarbeidet med TeleComputing om IT-drift siden 2007 og benytter TeleComputings "Hybrid Cloud" konsept for å håndtere stabil og sikker IT-drift for mer enn 1300 databrukere om bord på sine skip og landkontorer over hele verden.

– TeleComputing har jobbet målrettet med å utvikle robuste, dynamiske og skalerbare IT-driftsløsninger for aktører i Olje og Gass industrien i en årrekke og det er svært gledelig at stadig flere aktører i sektoren velger våre løsninger. Disse avtalene bidrar til å posisjonere TeleComputing som en av de klart ledende IT-driftsleverandørene til olje, gass og offshore selskaper. Minst like viktig er det at eksisterende kunder velger å videreføre samarbeidet med oss ved avtalenes utløp. Vi er derfor særdeles fornøyde med BW Offshore sin beslutning om å forlenge sin avtale med TeleComputing. Vi ser frem til å jobbe sammen med BW Offshore og våre nye kunder om å videreutvikle smarte IT-løsninger for selskaper innen Olje, Gass og Offshore industrien i årene fremover, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden.

Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.