TeleComputing inngår IT-driftsavtaler verdt 12 millioner kroner

TeleComputing har forlenget IT-driftsavtaler med selskapene Medicus Plesner og Kåre Hagen AS. Avtalene innebærer at TeleComputing får fortsatt ansvar for å levere IT-driftstjenester til begge selskapene og deres IT-brukere fra TeleComputings sentraliserte, “en-til-mange” IT-plattform. Avtalene har en samlet verdi på ca. 12 millioner kroner.

TeleComputings leveranse inkluderer drift av en sentralisert IT løsning med bransje- og kontorstøtteapplikasjoner, desktop klienter for selskapets brukere i Norge samt ansvar for kommunikasjon og helpdesk funksjoner.

Medicus Plesner er et velrenommert og veldrevet selskap med historie tilbake til 1917. Selskapet er bygget opp gjennom flere generasjoner og er et begrep i helsesektoren. I dag fremstår selskapet som en komplett bandagist med et tverrfaglig team bestående av farmasøyter, apotekteknikere, legesekretærer, fysioterapeuter, fotterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere og produktspesialister. Selskapets bandagistbutikker er lokalisert i Oslo, Strømmen, Hamar, Gjøvik og Tønsberg. Det er apotek i tilknytning til Osloavdelingen.
 
Kåre Hagen AS fyller 50 år den 15.mai, og har siden oppstarten vært tuftet på kvalitet i all utførelse og gjennomføring av prosjekter. Tjenestene; prosjekt- og byggeledelse – utøves i de største og mest kompliserte prosjektene, derfor har selskapet også satset tungt på IKT-løsninger for å sikre at all informasjon og kunnskapsutveksling skjer på en trygg og ikke minst enkel måte for alle deltagere i prosjektene. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker i Oslo.

- Vi opplever at stadig flere bedrifter har behov for bedre, sikrere og mer fleksible it-løsninger i et konkurranseutsatt marked. Det kan være vanskelig å få til dette utelukkende med egne ressurser. Vi ser det som en hyggelig anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring at Medicus Plesner og Kåra Hagen har valgt å videreføre sitt samarbeid med TeleComputing, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS:  Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT On-demand løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har 700 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Tags: