TeleComputing inngår langsiktig IT-driftsavtale med Grieg Gruppen

Grieg Gruppen har valgt TeleComputing for leveranse av industrialiserte IT-tjenester, dvs en komplett IT-driftsløsning basert på nettsentriske og standardiserte IT-tjenester. Grieg Gruppen har i dag ca. 1600 ansatte og opererer globalt innen shipping, logistikk, skipsmegling, fiskeoppdrett , investeringer og kapitalforvaltning, teknologi og fornybar energi. Den inngåtte avtalen er på 5 år med opsjon på forlengelse.

Den avtalte leveransen omfatter en komplett IT-driftsløsning med sentraliserte og lokale IT driftstjenester, global samhandling, samt TeleComputing sitt konsept for drift av lokalt PC utstyr - TC Managed Client. Som en del av avtalen skal TeleComputing ivareta rollen som SPOC (Single Point of Contact) for alle berørte IT brukere i Grieg Gruppen.

- TeleComputing sitt løsningskonsept gir Grieg Gruppen en fleksibel og skalerbar IT- driftsløsning som understøtter endrede behov og konsernets vekstambisjoner. Valget av TeleComputing betyr også at vi får en kompetent driftsleverandør som kan være rådgiver for Grieg Gruppen i viktige IT-relaterte operative og strategiske diskusjoner, sier Wenche Kjølås, konserndirektør i Grieg Gruppen.  

Grieg Gruppen er et konsern med lange maritime tradisjoner. I dag driver konsernet globalt innen en rekke forretningsområder som shipping, logistikk, skipsmegling, fiskeoppdrett , investeringer og kapitalforvaltning, teknologi og fornybar energi. Grieg Gruppen er en familieeid virksomhet med ca 1600 ansatte, og konsernets sterke økonomiske resultater har gitt ringvirkninger på andre områder i form av humanitære, sosiale og kulturelle aktiviteter gjennom Grieg Foundation.

- Vi ser det som en stor anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring at Grieg Gruppen har valgt oss som IT-partner. Avtalen er en bekreftelse på at våre fleksible og skalerbare IT-løsninger, kombinert med vår rådgivning, er attraktive for internasjonale selskaper med tilstedeværelse i mange land. Vi er meget stolte av å bli tildelt denne kontrakten og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS:  Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, IT-drift løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har 700 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.