TeleComputing inngår ny rekordavtale i Norge

TeleComputing har inngått IT-driftsavtale med Deloitte som gir TeleComputing ansvaret for IT-drift av Deloittes norske virksomhet i årene fremover. Deloitte er en ledende leverandør av tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning og har mer enn 1200 ansatte fordelt på 21 kontorer i Norge. Dette er den største enkeltstående avtalen TeleComputing har inngått i Norge hittil, med en forventet verdi på omlag 80 mill NOK i et 5-årsperspektiv.

– Da vi skulle sette ut vår IT drift, var vårt hovedfokus å finne en it-driftsløsning som ville sikre en høy brukertilfredshet og produktivitet hos våre medarbeidere. Deloittes evne til å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere er en av våre viktigste vekstdrivere, og vår evne til å tilrettelegge for effektiv og fremtidsrettet bruk av teknologi er en viktig side av dette. Vi skal også etablere et nytt hovedkontor for den norske virksomheten i Bjørvika, og har høye ambisjoner i forhold til samhandling og bruk av teknologi. Vi gjennomførte derfor en grundig prosess og vurderte en rekke ulike leverandører for å finne riktig partner. Gjennom dialogen med TeleComputing opplevde vi stor forståelse og imøtekommelse for vår tilnærming, våre behov og vårt fokus. I avtalen med TeleComputing ble vi blant annet enige om en SLA modell som måler produktivitet gjennom IT verktøyene, fremfor IT bransjens tradisjonelle oppetidsmålinger. I tillegg hadde TeleComputing konkurransedyktige betingelser og gode referanser, sier Aase Aa. Lundgaard, daglig leder i Deloitte Norge.  

Deloitte Norge er en del av Deloitte Touche Tohmatsu Limited med 200.000 ansatte i 150 land og er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester. Avtalen som er inngått med TeleComputing gjelder Deloitte Norge. Avtalen med Deloitte innebærer at TeleComputing skal levere en sentralisert IT driftsløsning fra TeleComputings datasentre basert på nyeste teknologi fra bl.a. Citrix og Microsoft. Deloittes lokasjoner vil knyttes sammen i et felles nettverk mot TeleComputings datasenter og integreres mot Deloittes globale IT miljø. I tillegg omfatter avtalen onsite konsulenter og servicedesk m.m.

– Dette er den største enkeltavtalen TeleComputing har inngått i Norge og vi ser det som en stor anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring at et så stort og krevende kompetansemiljø som Deloitte har valgt TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør. Vi er også glade over at vi sammen med Deloitte har utviklet en ny SLA modell som vi også tror vil kunne være svært interessant for selskaper med lignende behov, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Deloitte AS: Aase Aa. Lundgaard, Daglig leder, tlf. +47 90 85 35 70

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.


Om Deloitte

Deloitte er et multidisiplinært rådgivningsselskap. Vi yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Deloitte arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Deloitte Norge er en del av Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), verdens største revisjons- og rådgivningsselskap med mer enn 200.000 medarbeidere i mer enn 150 markeder.

www.deloitte.no

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.