TeleComputing kjøper Doorway AS

Report this content

TeleComputing har inngått en avtale om å kjøpe Doorway AS, et IT-selskap som leverer skytjenester, digitalisering og IT-driftsløsninger for kunder i SMB markedet på Sørlandet.

Doorway er et raskt voksende selskap med hovedbase i Arendal, som siden oppstart i 2002 har utviklet seg til å bli en fremgangsrik IT-driftsleverandør med spesialkunnskap om hybride IT løsninger på Sørlandet. Selskapet kundeportefølje består av nærmere 400 kunder som delvis, eller i sin helhet, har satt ut sin IT drift til Doorway. Selskapet omsatte for ca 120 millioner kroner i 2016.

Det planlagte oppkjøpet er en videreføring av TeleComputings ambisiøse vekststrategi – som innebære fortsatt geografisk ekspansjon i Skandinavia med en tydeligere tilstedeværelse på Sørlandet, styrking av TeleComputings posisjon innen SMB segmentet, samt videreutvikling av det eksisterende tjenestetilbudet innen hybride skytjenester og konsernets vertikalspesifikke tjenestetilbud.

Transaksjonen innebærer at Doorway kommer til å videreføre sin virksomhet som en del av TeleComputing. Doorways eksisterende og nye kunder vil således dra nytte av det brede tjenestetilbudet og kompetansen til TeleComputing.

Etter oppkjøpet vil TeleComputing-konsernet ha en årlig omsetning på ca 1,8 milliarder kroner og ca. 1.000 medarbeidere, hvorav nærmere 350 medarbeidere er lokalisert i Norge.

«TeleComputing har i en lengre periode hatt god dialog med Doorway», sier Terje Mjøs, konsernsjef i TeleComputing. «Doorway sitt markedsnærvær på Sørlandet og kompetanse innen hybride skytjenester er komplementært til TeleComputings eksisterende posisjon, samtidig som Doorway sine kunder får dra nytte av den brede tjenesteportefølje som en del av TeleComputing-konsernet. Det gir derfor god mening å innlemme Doorway i TeleComputing».

«Dette kommer våre kunder til gode – sammen med TeleComputing vil vi kunne bygge videre på vår sterke posisjon på Sørlandet» sier Martin Tan, CEO i Doorway. «TeleComputings bredere tjenestespekter og servicetilbud vil gi oss muligheten til å yte enda bedre service til eksisterende og potensielle nye kunder. Det er spesielt TeleComputings størrelse, posisjon innen skytjenester og tette samarbeid med Microsoft som gjør at vi kan gi kundene økt merverdi. Doorway har det siste året søkt etter en større partner for å befeste sin posisjon på Sørlandet og TeleComputing var det naturlige valget.»

Martin Tan vil gå inn i en nyopprettet rolle som Regionsdirektør Sør i TeleComputing Norge.

Transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjenning.

Mer informasjon, kontakt:

Terje Mjøs, konsernsjef i Telecomputing, tlf. +47 900 34 159

Martin Tan, administrerende direktør Doorway AS, tlf. 907 59 320.