TeleComputing kjøper Gøteborgselskapet Advance

TeleComputing Sweden AB (”TeleComputing”) har inngått avtale om å kjøpe det Gøteborgsbaserte selskapet HC Advance Group AB (”Advance”), et hurtigvoksende IT-selskap som leverer IT-driftsløsninger for kunder i helse og omsorgssektoren samt SMB markedet.

Advance er raskt voksende IT-driftsselskap basert i Vest-Sverige, som siden starten i 2001 har utviklet seg til å bli en fremgangsrik IT-driftsleverandør med spesialkunnskap om IT i helsesektoren. I tillegg har selskapet meget attraktive løsninger for små- og mellomstore bedrifter.

Det planlagte oppkjøpet innebærer at virksomhetene slås sammen til et selskap under varemerket TeleComputing Sweden AB hvor Urban Berlinde er VD. Etter sammenslåingen får TeleComputing-konsernet ca 1 000 medarbeidere, hvorav mer enn halvparten er i Sverige. Kundemassen vil bestå av nærmere 1 300 kunder. TeleComputing-konsernets eier, IK Investment Partners, ser store skalafordeler når organisasjonene slås sammen. Det skapes en tydeligere tilstedeværelse i Vest-Sverige og konsernet styrker sin posisjon innenfor helsesektoren.

” Vi har en lik kultur og passer bra sammen ”, sier Urban Berlinde, VD TeleComputing Sweden AB. ”Advance sitt markedsnærvær og kompetanse innen helse og omsorgssektoren samt omkring små og mellomstore bedrifter i Sverige blir et svært verdifullt tilskudd for oss. Samtidig får Advance sine kunder en bredere tjenesteportefølje å utvikle seg med”.

”Dette kommer våre kunder til gode. Våra sammenslåtte organisasjoner oppnår skalafordeler og bedre nærhet til markedet. Vi får bedre muligheter til å utvikle nye spennende tjenester, både innenfor SMB og i helsesektor” sier Johan Lindqvist, VD Advance.

” Denne avtalen har stor strategisk verdi, sier Sven Tore Kaasa, konsernsjef i TeleComputing. ” Foruten kompletterende kompetanse, teknisk plattform og geografisk utbredelse viser den også våre eieres vilje til å utvikle TeleComputing”.

Transaksjonen forutsetter juridisk og regulatorisk godkjenning.

For mer information, kontakt:

Sven Tore Kaasa, CEO TeleComputing AS
E-post: sventore.kaasa@telecomputing.no

el: +46 708 965 027

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 1000 ansatte på 9 lokasjoner i 4 land og 1300 bedriftskunder i Norden. TeleComputing er ISO sertifisert etter ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informasjonssikkerhet) og ISO14001 (miljø).

Mer informasjon: www.telecomputing.no