TeleComputing til topps i omfattende svensk leverandørundersøkelse

TeleComputing får høyeste poengsum av sine egne kunder innen området outsourcingløsninger og drift i Sverige. Det viser en ny, omfattande undersøkelse fra analyseselskapet Radar.

Svenske selskaper bruker 90 milliarder svenske kroner på IT-investeringar i år, i følge undersøkelsen ”Leverantörsutvärdering Sverige 2011” som er utført av analyseselskapet Radar. I undersøkelsen, som er den største og mest omfattende om opplevd kvalitet fra IT-leverandører i Sverige, har tusentalls prosjekter og ressurser blitt vurdert av en rekke virksomheter i Sverige i løpet av våren 2011.

Området outsourcing och drift toppes av TeleComputing i den totale vurderingen (samtlige kategorier). Innen kategorien tid skiller Telecomputing seg markant fra de andre aktørene med mye høyere poengsum.

- Vi er meget stolte av å få denne tilbakemeldingen fra våre kunder. Resultatet fra denne undersøkelsen gir oss inspirasjon til å jobbe enda hardere. Våre kunders behov er i stadig utvikling, og TeleComputing arbeider med å bli stadig mer markedsorientert og tilby tjenester som understøtter våre kunders forretningsdrift, sier Johan Wernberg, adminstrerende direktør i TeleComputing Sweden AB.

- TeleComputing har historisk sett svært fornøyde og trofaste kunder. Vi bruker mye ressurser på evaluering og utvikling av systemer og rutiner for å sikre at vi kan leve opp til våre kunders forventninger. Samtidig jobber vi mye med tiltak for å sikre drifts-sikre og stabile leveranser, avslutter Wernberg.

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing Sweden AB:  Johan Wernberg, Administrerende direktør, tlf: +46 733 550 936

Om TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT On-demand løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har 750 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.