TeleComputing vinner tilbake IT-driftsavtale med Franzefoss

Franzefoss hadde TeleComputing som sin IT-driftspartner i perioden 1999 til 2009. Nå har Franzefoss valgt å flytte IT-driften tilbake igjen til TeleComputing etter en avtaleperiode hos en annen aktør. Den nye IT-driftsavtalen omfatter nesten 500 IT brukere og har en verdi på cirka 20 millioner kroner.

– I forbindelse med at vår avtale nåværende IT-driftsavtale utløp sommeren 2015 valgte vi å gjøre en grundig vurdering av markedet. Franzefoss har lang erfaring med outsourcing av IT-driften og var spesielt opptatt av å få en skalerbar og pålitelig IT-driftsløsning til en konkurransedyktig pris, kombinert med en fleksibel, kundenær og ubyråkratisk samhandlingsmodell. Vi ønsket dessuten å finne en leverandør som fokuserer på å utvikle moderne og standardiserte IT-driftstjenester, levert gjennom en tjenestekatalog hvor vi enkelt kan velge tjenester etter behov uten investeringer eller lange implementeringstider. Etter vår vurdering har TeleComputing den beste totalløsningen. Dessuten kjenner vi TeleComputing godt fra tidligere samarbeid og vi føler oss derfor trygge på at vi vil bli godt ivaretatt hos TeleComputing i årene fremover, sier Ken Jonassen, IT-sjef i Franzefoss.

Avtalen med Franzefoss omfatter i realiteten to konsern, som begge driftes gjennom Franzefoss AS. Franzefoss konsernet, med hovedselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS, og Franzefoss Minerals konsernet med Miljøkalk AS, Verdalskalk AS og NorFraKalk AS. Samlet har konsernene ca 500 databrukere fordelt på om lag 40 lokasjoner over hele Norge. I den nye driftsavtalen vil IT-driften bli levert som en moderne skytjeneste fra TeleComputings datasenter hvor TeleComputing vil få ansvar for all nødvendig datakraft, infrastruktur samt drift og support. Løsningen vil være basert siste teknologi fra bl.a Microsoft Cloud OS plattform og Citrix. På kommunikasjonssiden inngår en komplett leveranse av sikre LAN, WAN og trådløse nett.

– Vi er stolte over at Franzefoss valgte å komme tilbake til TeleComputing med sin IT-drift. Vi ser frem til et langsiktig og utviklende samarbeid med Franzefoss, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing.

For mer informasjon, kontakt:

TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing

TeleComputing er en ledende tilbyder av IT-driftstjenester, nettskytjenester, sentraliserte ASP løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er en systemintegrator som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har ca. 800 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Om Franzefoss

Franzefossnavnet har lange tradisjoner. Navnet stammer fra Knud Frantzen. Han var en dansk spekulant med en del kongelige privilegier og som på 1600-tallet kjøpte opp de fleste gårder i Bærum, blant dem også Hamang gård hvor Franzefossen lå. Her har vært sagbruk og garveri før Franzefoss Kalkmølle ble etablert i 1919. Denne har vært grunnlag for Franzefoss Bruk a/s. Franzefoss Bruk ble i 2005 splittet i to i forbindelse med generasjonsskifte og selskapene Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS ble etablert.

Franzefoss AS viderefører Franzefoss Bruks pukk- og gjenvinningsaktiviteter gjennom selskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS samt utvikling av Franzefossanlegget gjennom selskapet Franzefossbyen AS. Sistnevnte som en bærekraftig etterbruk av en virksomhet som har betjent lokalmiljøet med kalk, pukk, betong, asfalt og gjenvinningsaktiviteter i nesten 100 år. Mer informasjon www.franzefoss.no

Franzefoss Minerals AS viderefører Franzefoss Bruks kalkvirksomhet, gjennom våre produksjonsselskaper har de produsert og levert kalk til samfunnet siden starten i 1919 Med fokus på miljø er de den ledende aktøren på kalk i Norge. De driver en bærekraftig utnyttelse av sine kalk- og dolomittforekomster. Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter brukes i et utall av produkter innen bygg og anlegg, industri, landbruk, vannrensing og vassdrag. Mer informasjon på www.kalk.no

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.