.

Hei- under finner du en pressemelding og bilder som jeg tror kan være interessant for din redaksjon. Saken handler om returproblematikken rundt gamle mobiltelefoner, og et omfattende nytt samarbeidsprosjekt mellom Telenor og Norges idrettsforbund. Innsamlingsakjsonen "Gammel mobil, nye muligheter" er et viktig miljøtiltak samtidig som det vil bidra til betydelige inntekter til grassrota i norsk idrett. Kan det være interessant for dere å gjøre noe på dette?

Vennlig hilsen Mari Siljeholm, på vegne av Telenor og NIF 

Pressemelding 

Telenor og NIF inngår samarbeid som vil gi verdifulle inntekter til nord-norske idrettslag: 

Tusenvis av brukte mobiler skal samles inn i Nord-Norge

Tromsø 5. April 2011: Tre av fire bosatt i Nord-Norge har en eller flere ubrukte mobiltelefoner liggende i hjemmet. Nå går idrettslagene og Telenor sammen om tidenes innsamlingsaksjon for å støtte lokalidretten - og miljøet. Først ute er Tromsø IL.

Den historiske miljøavtalen mellom Telenor og Norges Idrettsforbund ble i dag signert på Mobilreturens dag, 5. april. Avtalen innebærer at idrettslag over hele Norge skal gå fra dør til dør og samle inn gamle og brukte mobiltelefoner for miljøet, som en viktig del av sitt dugnadsarbeid. For hver mobil som samles inn går 35 kroner til idrettslaget.

I Nord-Norge er Tromsø IL plukket ut til å starte innsamlingen i sin landsdel.

- For oss i Telenor har det siden starten i 2009 vært viktig å tilrettelegge for sikker og miljøvennlig resirkulering. Vi tror at denne avtalen med Norges Idrettsforbund vil bidra til at terskelen for å resirkulere brukte mobiltelefoner senkes betraktelig, og gi et kraftig løft i antall innsamlede mobiltelefoner i Norge, sier Stein Vidar Loftås, regionsdirektør Telenor Nord-Norge.

Satser på rekordinnsamling

Til nå har Telenor samlet inn i overkant av 30.000 brukte mobiltelefoner. I løpet av 2011 er ambisjonen å samle inn 200.000 brukte mobiltelefoner i Norge via idretten, retur i butikk og returkonvolutter. Dersom målene nås betyr det en dugnadsinntekt på 7 millioner kroner for norske idrettslag.

- Det er et ambisiøst mål, men vi har stor tro på at norske idrettslag vil se nytten av dette, og ikke minst nordmenns ønske om å støtte opp om sitt lokale idrettslag. Vi vet også at folk flest ønsker å resirkulere dersom de opplever det som trygt, lett tilgjengelig og bidrar til et bedre miljø, og det tilbyr Telenor gjennom returprogrammet brukt mobil nye muligheter, sier Loftås.

- Avtalen mellom Norges idrettsforbund og Telenor representerer en unik inntektsmulighet for idrettslagene som velger å være med. Norske idrettslag er kjent for sin sterke dugnadsånd og jeg vet at vi i Tromsø IL, men også andre idrettslaglag over hele Norge vil gjøre en stor innsats, sier daglig leder i Tromsø IL, Eivind Rinde.

Har tre eller fire mobiler i skuffen

Den landsomfattende undersøkelsen, utført av Norstat på vegne av Telenor, forteller at seks av ti innbyggere i Nord-Norge har inntil tre brukte mobiltelefoner liggende hjemme. På landsbasis oppgir nesten to av ti nordmenn at de har flere enn fire brukte mobiler i skuffer og skap, og der blir de gjerne liggende en god stund.

- Det er svært viktig for miljøet at disse mobilene resirkuleres. Over 90 prosent av en mobiltelefons deler kan brukes på nytt, og det er stor knapphet på metaller og mineraler som utvinnes for å lage nye mobiltelefoner. Til nå har ikke bransjen eller folk flest vært flinke nok til å resirkulere brukte mobiltelefoner, derfor er det gledelig at Telenor og Norges Idrettsforbund går sammen om et felles løft for miljøet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Pilotinnsamling i de seks største byene

Fra tirsdag 5. april så vil seks klubber i de største byene i Norge være de første til å starte den nasjonale innsamlingen av brukte mobiltelefoner. Andre lag som er interessert kan fra 2.mai melde seg på idrett.no. Hovedinnsamlingen vil starte i løpet av mai. I tillegg har alle ansatte i Telenor bidratt ved å levere inn sine brukte mobiltelefoner på mobilreturens dag.

- Vi må gjøre vårt for å gå foran, og det blir spennende å se hvilket resultat vi får etter vår aksjon her i Tromsø i tillegg til det Tromsø IL klarer å få til. Vi håper selvsagt at vi i Tromsø markerer oss som en av regionene med flest innsamlede mobiler etter denne første runden, sier Loftås. 

90 prosent kan gå til gjenbruk

Alle de innsamlede mobilene blir sendt til Telenors sertifiserte returpartner Regenersis i Storbritannia, hvor mobiltelefonene enten resirkuleres eller klargjøres for gjenbruk. Over 90 prosent av en mobiltelefons deler kan brukes på nytt. Nordmenns brukte mobiltelefoner kan også skape nye muligheter for andre, og mobiler som er i god stand vil bli videresolgt til velfungerende bruktmarkeder i Asia.

Fakta om brukt mobil nye muligheter

  • Telenor har resirkulering av brukte mobiltelefoner hos Telenor-forhandlerne Telehuset, Telekiosken, Nordialog og MobilData, i tillegg til innsamling via NIF og returkonvolutter som kan bestilles på telenor.no/gjenbruk. Dette gjelder også om du ikke er kunde av Telenor. 
  • De brukte mobiltelefonene som samles inn blir registrert og talt opp hos Alternativ Data i Oslo før de sendes til Telenors internasjonale returpartner Regenersis i Storbritannia. Selskapet er miljøsertifisert og har strenge rutiner for sikkerhet og håndtering av miljøfarlig avfall.
  •  Avtalen gjelder for alle Telenors selskaper i 14 land, og i dag har Telenor mobilreturordninger i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Ungarn, Montenegro, Serbia, Malaysia og Thailand.
  • De brukte mobiltelefonene blir enten resirkulert, eller restaurert og videresolgt i velfungerende bruktmarkeder i Asia.
  • Overskudd fra programmet tilbakeføres i sin helhet til veldedige formål med en klar grønn profil og lokale idrettslag. 

Kontakt:
Stein Vidar Loftås, regionsdirektør Telenor Nord-Norge, Tel: 951 26 576, e-post: stein-vidar.loftas@telenor.com
Kristine Meek, ansvarlig for samfunnsansvar i Telenor, Tel.: 918 85 405, e-post: 
kristine.meek@telenor.com 
Eivind Rinde, daglig leder Tromsø IL, Tel.: 906 96 094, e-post: eivind@rinde.no

Tags:

Multimedia

Multimedia