TURNEÅPNING AV NORGES STØRSTE KAMPANJE MOT DIGITAL MOBBING

Mobbing og erting på nett eller mobil rammer barn og unge hardt. Mobberen kan nå deg uansett hvor du er, og en spøk som tankeløst postes på nett kan fort vokse til en hetsekampanje. Bruk Hue kampanjen går rett inn i unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs.

Røde Kors, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet har siden 2009 jobbet systematisk mot digital mobbing. Hver av samarbeidspartnerne har bidratt med unik innsikt, kompetanse og teknologi i arbeidet som skal forebygge digital mobbing gjennom å spre kunnskap om hvordan foreldre og barn bør håndtere digitale mobbesituasjoner, med gode resultater. Tre av fire barn og unge mellom 10 og 15 år sier at Bruk Hue har bidratt til at de står bedre rustet til å håndtere mobbing via mobiltelefon eller internett.

”Bruk Hue”-turneen har blitt Norges største kampanje mot digital mobbing, og torsdag 1. september åpner kunnskapsminister Kristin Halvorsen ”Bruk Hue”-turneen på Marienlyst ungdomskole i Drammen foran 500 elever. I tillegg vil det bli offentliggjort resultater fra en ny undersøkelse som kartlegger barn og unges digitale brukervaner og deres holdninger til mobbing og erting gjennom digitale kanaler.

Hittil har ”Bruk Hue” besøkt 200 ungdomsskoler i Norge, og møtt over 50.000 elever og 10.000 foreldre. I løpet av høsten vil nye 50 ungdomsskoler, 15.000 elever og 5000 foreldre få besøk av ”Bruk Hue”–turneen.

Vi inviterer herved redaksjonen til å møte alle involverte i kampanjen. Dere vil få utdypende informasjon om digital mobbing i Norge, hvilke verktøy som finnes for å beskytte seg mot problemet, og tips og råd for både voksne og barn. På skolen får dere også anledning til å oppleve ”Bruk Hue” i praksis og intervjue elever og lærere om deres forhold til digital mobbing i hverdagen.

Tid og sted: Torsdag 1.september, fra kl. 14.00-15.30, på Marienlyst ungdomskole, Schwartz gate 12 i Drammen.

Program:

  • 13.45-14.00: Oppmøte på Marienlyst skole
  • 13.50-14.00: Velkomst ved Rektor på Marienlyst skole Åse Kalfoss og Ordfører Tore Opdal Hansen
  • 14.00-14.03: Åpning ved Norgessjef i Telenor Ragnar Kårhus, initiativtaker til Bruk Hue, på vegne av samarbeidspartnerne
  • 14.03-14.15: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) holder innlegg for elevene.
  • 14.15-15.00: Gjennomkjøring av Bruk Hue
  • 15.00-15.20: Intervjurunde med statsråden, elever og samarbeidspartnerne og demonstrasjon av Telenors Mobbefilter.

Intervjuobjekter på Marienlyst ungdomskole:

Kristin Halvorsen, kunnskapsminister svarer på spørsmål om utviklingen av digital mobbing, hvilke utfordringer det fører til for barn og unge og deres rett til trygge og gode oppvekstvilkår og hvordan myndighetene forholder seg til digital mobbing.

Ragnar Kårhus, norgessjef i Telenor: Svarer på spørsmål om utberedelsen av digital mobbing i Norge, hvorfor Telenor engasjerer seg i kampen mot digital mobbing, utdyper funnene i den nye undersøkelsen og demonstrerer teknologiske verktøy for å beskytte seg mot digital mobbing.

Grete Herolfsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomstjenester i Røde Kors: Svarer på spørsmål om de vanligste utfordringene barna står overfor i møtet med digitale medier generelt og digital mobbing spesielt. Hun kan også gi utdypende informasjon om Kors på Halsen, som er den nasjonale hjelpelinjen for trygg bruk av digitale medier. Kors på Halsen er hver eneste dag i direkte kontakt med barn og unge som rammes av digital mobbing.

Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet: Medietilsynets Trygg bruk-senteret er Norges nasjonale koordineringsorgan for arbeid med trygg bruk av digitale medier for barn og unge. Thoresen kan fortelle om utviklingen av digital mobbing I Norge, og fortelle om hvordan den norske innsatsen mot digital mobbing står seg internasjonalt.

Øystein Samnøen, daglig leder i Barnevakten: Svarer på spørsmål om konsekvensene av digital mobbing og bidrar med gode råd til foreldre om hvordan de kan håndtere digital mobbing i hverdagen.

Elever og lærere: Er tilgjengelige for å svare på spørsmål om digital mobbing i skolehverdagen.

For påmelding/spørsmål: Markus Eckbo Endresen, tlf. 932 83 171/ e-post markus@triggeroslo.no

Vi ønsker redaksjonen hjertelig velkommen!

Tags: