Den største underskriftskampanjen for menneskerettigheter som har blitt presentert for EU krever tiltak for å stoppe menneskehandel av barn og unge

Brussel, 28. juni 2011. EU-kommissær Cecilia Malmström ble i dag presentert for The Body Shop og ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) sin underskriftskampanje mot menneskehandel som 2,3 millioner mennesker over hele Europa har undertegnet på. Kampanjen oppfordrer EU-kommisjonen til å legge press på medlemsstatene for å få fortgang i inkorporeringen av EU-direktivet for å forebygge og bekjempe menneskehandel, samt beskytte ofre for menneskehandel for å forsikre seg om at det gjøres mer for å beskytte barn mot menneskehandel, straffeforfølge kriminelle, samt tilby hjelp til de som er rammet.

Underskriftskampanjen – den største kampanjen mot menneskehandel til dags dato – er en del av den banebrytende kampanjen til The Body Shop og ECPAT som krever at myndigheter over hele verden gjør mer for å beskytte barn og unge mot menneskehandel; årlig er over 1 million barn og unge ofre for menneskehandel.

Stopp menneskehandel av barn og unge ble presentert for Kommissær Malmström, ansvarlig for innenriksspørsmål i EU, utenfor EU kommisjonens Berlaymont-bygning av et stort team fra ECPAT og The Body Shop som bar på kampanjesymboler iført kampanjens hovedfarger.

Christopher Davis, Internasjonal kampanjedirektør i The Body Shop sier: “Kun ni EU-medlemmer har utviklet handlingsplaner mot menneskehandel som også inkluderer tiltak mot menneskehandel av barn (Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Irland, Polen, Sverige og Storbritannia)[1]. Den utrolige støtten kundene våre har gitt kampanjen, viser at mennesker over hele EU ønsker endring. Vi mener at alle medlemsstatene i EU må ta disse stemmene på alvor, og få fortgang i inkorporeringen av EU-direktivet i lokal lovgivning. Vi håper at Kommissær Malmström vil imøtekomme kravet vårt ved å oppfordre medlemsstatene til å ta affære med hensyn til Direktivet.”

Da Kommissær Cecilia Malmström, ansvarlig for innenriksspørsmål i EU, tok i mot underskriftskampanjen, uttalte hun: “ Menneskehandel er en svært alvorlig forbrytelse og en grov krenkelse av menneskerettighetene. Direktivet jeg foreslo vil bidra til å hindre det som kan beskrives som moderne slaveri. Som et svar til de 2,3 millioner menneskene som har undertegnet kampanjen, forplikter jeg meg til å gjøre det jeg kan for å forsikre at medlemsstatene prioriterer inkorporeringen av dette Direktivet”

The Body Shop og ECPAT lanserte underskriftskampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge i 2010, fordi stadig flere barn i EU og over hele verden har blitt mer sårbare for menneskehandel.

Den økonomiske nedgangen kan føre til at barn og unge er mer utsatt for å bli utnyttet i sextrafficking. Menneskehandel av barn for seksuell utnyttelse skjer i alle land, både fattige og rike, ” sier Kathleen Speake, Administrerende direktør i ECPAT International. Hun legger til: “Vi er fornøyd med at EU har laget Direktivet, nå må nasjonale myndigheter utvikle et sterkt rammeverk mot menneskehandel, inkludert menneskehandel av barn, for å støtte effektiv inkorporering av Direktivet.”

PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop i Norge formidlet til Justisdepartementet 7. juni at 114 064 nordmenn ber myndighetene om å gjøre mer for å identifisere og hjelpe barn som er ofre for menneskehandel. Statssekretær Pål Lønseth berømmet kampanjen og dens store oppslutning, og understreket at identifisering av ofre for menneskehandel er et satsningsområde fremover.

[1] ECPAT – The Body Shop, Country Progress Cards, 2010. For mer informasjon, se: http://www.ecpat.net/TBS/HTML/MakeHistory_country.html

Bilder fra overrekkelsen er tilgjenglig her:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByDate.cfm?sitelang=en
http://www.flickr.com/photos/thebodyshopevents/

For mer informasjon om kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge, se www.thebodyshop.com/stop

Mer informasjon om EU direktivet for å forebygge og bekjempe menneskehandel og beskytte ofrene er tilgjenglig på
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?id=77172b8d-5d04-4cf0-b276-49f733ab93c8
Det nye Direktivet
gir et robust rammeverk mot menneskehandel som inneholder utfyllende mål og mekanismer som skal bli inkorporert av alle medlemsstatene i EU (med unntak av Danmark som har valgt bort Direktivet) for å bedre kunne bekjempe menneskehandel av barn, straffeforfølge kriminelle mer effektivt, samt forsikre at barneofre mottar hjelp og beskyttelse. Medlemsstatene i EU har fått to år på seg på å inkorporere Direktivet i den lokale lovgivningen (til mars 2013).

“Det nye ambisiøse lovverket vil bidra til at EU befinner seg i fronten av den internasjonale kampen mot menneskehandel ved å beskytte ofrene og straffe de kriminelle som står bak det moderne slaveriet,” sier EU-kommissær Cecilia Malmström, ansvarlig for innenriksspørsmål i EU.

Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop i Norge
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694

E-mail: camilla@the-body-shop.no

The Body Shop
The Body Shop i 50 land støtter kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge. The Body Shop har engasjert seg i dette temaet siden 2007, da selskapet deltok på World Congress III Against Sexual Exploitation of Children, som fant sted i Brasil i november 2008. The Body Shop og ECPAT International introduserte kampanjen for ledende eksperter på feltet, myndigheter, frivillige organisasjoner og aktivister fra hele verden.

ECPAT International
ECPAT International, som står for End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes, er et globalt nettverk som består av uavhengige grasrotorganisasjoner fordelt på 75 land over hele verden som arbeider med å bekjempe menneskehandel av barn og unge. ECPAT International oppfordrer myndigheter og beslutningstakere til å implementere Rio Declaration Call for Action og FNs konvensjon om barnets rettigheter, ved å forsikre at barn og ungdom blir beskyttet fra denne avskylige forbrytelsen. Se www.ecpat.net for mer informasjon.

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.