Dystre tall om vold i hjemmet

En ny undersøkelse viser at hver 12. kvinne i Norge utsettes for grov vold i parforhold, melder Aftenposten i dag. Også tall fra en undersøkelse hos The Body Shop er dystre.

I følge den uoffisielle undersøkelsen foretatt av The Body Shop har 24,5 prosent blitt utsatt for vold fra sine nærmeste. 60 % av de spurte kjenner noen som har blitt utsatt for vold fra sine nærmeste, mens 19,7 % har vært vitne til vold i familien. 98 % av de spurte er kvinner. ”Tallene er en klar indikasjon på at dette er et stort samfunnsproblem som må tas på alvor. Det finnes ingen nasjonal forekomstundersøkelse, og selv om mange tar kontakt med oss vet vi at mørketallene er store hva gjelder vold blant kvinner i parforhold”, sier Tove Smaadahl, leder i Krisesentersekretariatet. Hilde Vanvik, daglig leder i The Body Shop Norge, tror tallene fra The Body Shop speiler virkeligheten. ”Det er nok lettere for mange å svare anonymt på et enkelt spørreskjema i våre butikker enn gjennom en gallupundersøkelse i hjemmet hvor volden faktisk foregår. Hvem vet om overgriperen sitter og følger med når offeret svarer? Tragedien er uansett at dette samfunnsproblemet rammer så mange kvinner og barn i dagens Norge”, sier hun. Undersøkelsen har blitt gjort som et ledd i kampanjen Ekte kjærlighet er fri for vold som ble arrangert i samarbeid med Krisesentersekretariatet i The Body Shops butikker i Norge fra 18. april til 2. mai 2005. Med kampanjen ønsket The Body Shop å hjelpe kvinner som utsettes for vold i parforhold, samt å informere om det vanskelige og tabubelagte temaet. Under kampanjen delte The Body Shop ut brosjyrer og informasjon og solgte produkter til inntekt for Krisesentersekretariatet; pins til kroner 10.00 og en leppepomade til kroner 49.00, hvorav kroner 12.00 gikk til Krisesentersekretariatet. Pengene Krisesentersekretariatet mottar fra kampanjen vil gå uavkortet til å hjelpe voldsutsatte kvinner og deres barn. The Body Shop har foretatt undersøkelsen blant kunder i 32 butikker i Norge, og tallene er basert på 320 av svarene som kom inn. For mer informasjon, kontakt daglig leder i The Body Shop i Norge, Hilde Vanvik 67 14 93 14 / 90 08 94 83 Kommentar: The Body Shop International plc. har på verdensbasis over 2000 butikker i mer enn 50 land. The Body Shop er ikke bare en produsent og forhandler av kosmetikk, hår- og hudpleieprodukter, men prøver aktivt å minimalisere innvirkningen på miljøet, arbeider for rettferdige handelsforbindelser, er mot testing på dyr i kosmetikkindustrien, og stimulerer utdannelse, bevissthet og engasjement blant sine ansatte og kunder. Tallene er basert på svar fra de 320 personene som deltok i den uoffisielle spørreundersøkelsen i The Body Shops butikker mars/april 2005. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med kampanjen Ekte kjærlighet er fri for vold, som ble arrangert i The Body Shops butikker 18.04.-02.05-05.

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.