Eidsvolls plass i dag 7. juni kl. 14.00:Stopp menneskehandel av barn og unge!

PRESS - Redd barna ungdom og The Body Shop markerer i dag slutten på underskriftskampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge på Eidsvolls plass kl. 14.00. Jentene i Mhoo spiller mot menneskehandel, i tillegg til opptreden ved Intros Cheer Crew fra Norske Talenter og appeller. Deretter går man sammen til Justisdepartementet for å overrekke 114 064 underskrifter til statssekretær Pål Lønseth. Kampanjen ber myndighetene om å gjøre mer for å finne og hjelpe barn som er ofre for menneskehandel.

Konsert mot menneskehandel
Miriam, Oda og Yngvild fra det kritikerroste bandet Mhoo spiller mot menneskehandel på Eidsvolls plass kl. 14.00. ”Vi oppfordrer alle til å møte opp og støtte kampen mot menneskehandel av barn og unge,” sier Miriam Kjølen, Oda Dahl, og Yngvild Flatøy i Mhoo. ”Håvard har eksamen i dag, men dette er en så viktig sak, at vi stiller opp selv om vi ikke er fulltallige ” Intros Cheer Crew, kjent fra Norske talenter på Tv 2, kommer for å peppe opp stemningen før man går til Justisdepartementet hvor overrekkelsen finner sted kl. 15.00.

Bred støtte
Siden august 2010 har 114 064 mennesker i Norge undertegnet oppropet. Internasjonalt har over 6,1 millioner mennesker underskrevet mot menneskehandel. Kjendiser som blant annet Yoko Ono, Sienna Miller, Nicole Kidman, Mari Maurstad, Haddy N'jie og Leila Hafzi har støttet saken ved å lage en tegning av hånden sin, fordi hånden som sier stopp er kampanjens symbol. Nå er også Mhoo blant støttespillerne. ”Mhoo spilte mot menneskehandel da vi lanserte Stopp menneskehandel av barn og unge i Skien,” sier Camilla Karstensen, kommunikasjonssjef i The Body Shop.” Vi er glade for å ha med Mhoo på laget. Det er et samfunnsengasjert band som blant annet har gitt julebordskonserter til inntekt for Utviklingsfondet.” Jentene i Mhoo blir med til Justisdepartementet, og overrekker sin håndtegning til statssekretæren.

Stor opplutning både nasjonalt og internasjonalt
”Det er utrolig at 114 064 mennesker har støttet kampanjen!” sier Camilla Karstensen og Tirill Sjøvoll fra henholdsvis The Body Shop og PRESS – Redd barna ungdom. ”Dette viser at det er et stort engasjement i befolkningen som vil at myndighetene skal komme problemet til livs.” Internasjonalt har over 6,1 millioner mennesker undertegnet oppropet. “Menneskehandel skjer på alle kontinenter, i alle regioner og i alle land, fra de fattigste til de rikeste – det skjer også her i Norge. Dette kan vi ikke lenger godta,” sier Tirill Sjøvoll, leder i PRESS - Redd barna ungdom.

Krav til endring
PRESS – Redd barna ungdom, ECPAT og The Body Shop oppfordrer norske myndigheter til å igangsette disse tiltakene for å bekjempe menneskehandel av barn og unge:

  • For å hjelpe barna som er ofre, oppfordres myndighetene til å styrke identifiseringsarbeidet av ofre for menneskehandel ved å gi opplæring i dette temaet til ansatte på grenseoverganger, flyplasser, asylmottak og i barnevernet, samt sette identifisering av barneofre på pensumplanen for lærer- og barnevernsstudenter.
  • Opprette politienheter med spesialkompetanse på menneskehandel av barn, herunder også menneskehandel for kommersiell seksuell utnyttelse, for å styrke etterforskningen av disse sakene slik at flere bakmenn blir stilt for retten. Det må tas hensyn til barnets behov og sikkerhet i løpet av etterforskningen og rettssaken.
  • Bevisstgjøre befolkningen med en statlig informasjonskampanje om menneskehandel av barn.
  • Kravene over er i samsvar med Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk som Norge signerte i 2007. Vi oppfordrer norske myndigheter til å styrke beskyttelsen av barn ved å ratifisere konvensjonen.

”Ved å iverksette disse tiltakene kan myndighetene bidra til å endre livene til barn og unge som er ofre for menneskehandel,”  avslutter Sjøvoll.

Kontaktinformasjon
Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

Rebekka R. Jynge, pressekontakt i PRESS - Redd barna ungdom
Tlf: 99 59 16 06 e-mail: rebekka@press.no, www.press.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS - Redd barna ungdom: 
Tlf: 90 11 82 33, e-mail: tirill@press.no, www.press.no

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Multimedia

Multimedia