Justisministeren mener Ekte kjærlighet er fri for vold

På en pressekonferanse i The Body Shop i Karl Johan mandag 18.04.05, gikk justisminister Odd Einar Dørum hardt ut mot vold mot kvinner i parforhold.

Justisminister Odd Einar Dørum holdt en følelsesladet appell til de oppmøtte på The Body Shop i Karl Johans gate mandag formiddag, der han poengterte hvor viktig det er at samfunnet setter fokus på vold mot kvinner i parforhold. Anledningen var lanseringen av The Body Shops kampanje Ekte kjærlighet er fri for vold, som finner sted i The Body Shops butikker i hele Norge fra 18.04 til 02.05 2005. Kampanjen arrangeres i samarbeid med Krisesentersekretariatet og setter fokus på det vanskelige og tabubelagte temaet om vold som rammes kvinner i parforhold. Det er fjerde gangen The Body Shop arrangerer en slik kampanje. Dørum utrykte stor tilfredshet med kampanjen fordi den belyser et svært viktig tema, og fordi kampanjens budskap gir en lett innledning til samtaler med vanlige mennesker. Hans Olav Syversen, statssekretær i Barne- og familiedepartementet, var enig med justisministeren, og uttrykte glede over at det settes fokus på dette, spesielt fordi svært mange barn er vitne til vold i hjemmet. Også Knut Storberget fra justiskomiteen og Arbeiderpartiet møtte opp på pressekonferansen. Som Dørum og Syversen var også han fornøyd med The Body Shops initiativ. I tillegg til de overnevnte var politisk rådgiver i Sosialistisk Venstreparti Ask Eirik Storsve, leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl, samt representanter fra Likestillingsombudet også til stede på pressekonferansen. Under kampanjen deler The Body Shop ut brosjyrer og informasjon og selger produkter til inntekt for Krisesentersekretariatet; pins med budskap til kroner 10.00, og en leppepomade, Mint Lip Care Stick, til kroner 49.00, hvorav kroner 12.00 går til Krisesentersekretariatet. Pengene Krisesentersekretariatet mottar vil gå uavkortet til å hjelpe voldsutsatte kvinner og deres barn. I tillegg tar The Body Shops butikker i mot uønskede mobiltelefoner som resirkuleres eller omgjøres til voldsalarmer til kvinner. For mer informasjon, vennligst kontakt daglig leder i The Body Shop i Norge, Hilde Vanvik 67 14 93 14 / 90 08 94 83

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.