Kampanje inspirerer til historisk endring

The Body Shop og ECPAT presenterer en av de største underskriftskampanjene i FNs historie, og oppfordrer verdens ledere til å stoppe menneskehandel av barn og unge. Over 7 millioner mennesker har skrevet under på oppropet mot menneskehandel – 114 064 underskrifter kommer fra Norge i samarbeid med PRESS-Redd Barna Ungdom.The Body Shop og ECPAT presenterer i dag underskriftskampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge som består av over 7 millioner underskrifter fra hele verden til presidenten av FNs menneskerettighetsråd, Hennes eksellense Laura Dupuy Lassere. Kampanjen oppfordrer stater over hele verden om å iverksette tiltak for å stoppe menneskehandel av barn og unge.

Bilder og filmer fra overrekkelsen av kampanjen er tilgjenglig fra 29. september etter kl. 13.00 på ftp.c-sideprod.ch
(Brukernavn: ecpat // Passord: 29sept2011)

Endring i 14 land
Underskriftskampanjen er en del av The Body Shop og ECPATs banebrytende kampanje Stopp menneskehandel av barn og unge som oppfordrer myndigheter og stater over hele verden til å gjøre mer for å beskytte de 1.2 millionene barn og unge som hvert år er ofre for seksuell utnyttelse gjennom menneskehandel. Kampanjen har allerede ført til endring i en enestående målestokk, og ført til at 14 land over hele verden har forpliktet seg til å implementere ny lovgivning som et resultat av underskriftskampanjen. Land som allerede har forpliktet seg til handling som en følge av Stopp menneskehandel av barn og unge omfatter Malta, Danmark, Portugal, Sør-Afrika, Malaysia, Norge, Sveits, Pakistan, Romania, Taiwan, Irland, Indonesia, Filippinene og New Zealand.

President Lassere i FNs menneskerettighetsråd oppfordrer statene til videre arbeid
Da presidenten av FNs menneskerettighetsråd Hennes eksellense Dupuy Lassere mottok underskriftskampanjen, sa hun: “Denne underskriftskampanjen representerer en historisk anledning for FNs menneskerettighetsråd å bygge videre på kampanjens formidable suksess, og inspirere stater over hele verden til å iverksette tiltak for å bekjempe menneskehandel i dens nasjonale og internasjonale form, i tillegg til å jobbe med forebyggende arbeid og hjelpe ofre.”

Den største underskriftskampanjen i EUs historie
Kampanjen har blitt implementert i 65 land og fremstående representanter fra 35 nasjonale myndigheter har tatt i mot underskriftskampanjen sammen med representanter fra The Body Shop, ECPAT og lokale partnere for å diskutere tiltak som hjelper de som allerede er ofre for menneskehandel, eller de som står i fare for å bli det. Med over 2,3 millioner innsamlede underskrifter i EU, er Stopp menneskehandel av barn og unge den største underskriftskampanjen for menneskerettigheter som noensinne har blitt presentert for EU. Kampanjen har fått flere prestisjefulle utmerkelser, og fått støtte av opinionsledere som tidligere president Bill Clinton. Clinton omtalte kampanjen som et utmerket tiltak for å møte en global utfordring.

114 064 underskrifter fra Norge
PRESS – Redd barna ungdom og The Body Shop i Norge formidlet til Justisdepartementet 7. juni at 114 064 nordmenn ber myndighetene om å gjøre mer for å identifisere og hjelpe barn som er ofre for menneskehandel. Statssekretær Pål Lønseth berømmet kampanjen og dens store oppslutning, og understreket at identifisering av ofre for menneskehandel er et satsningsområde fremover. I 2009 ble 69 barn og unge identifisert som ofre for menneskehandel. ”Når man tar i betraktning at det årlig forsvinner flere titalls barn fra norske asylmottak, er det er grunn til å anta at det reelle tallet dessverre er høyere. At det nå skal gjøres for å finne barn som er ofre for menneskehandel, synes vi er bra,” sier Tirill Sjøvoll og Camilla Karstensen, henholdsvis leder i PRESS – Redd barna ungdom og kommunikasjonssjef I The Body Shop.

En tryggere verden
Christopher Davis, internasjonal kampanjedirektør i The Body Shop og vinner av FNs Business Leaders Award Against Human Trafficking, sier: “Suksessen til The Body Shop med Stopp menneskehandel av barn og unge, viser at kampanjer kan forandre verden. Ved å forene og bringe videre oppfordringene til enkeltpersoner om sosial endring i stedet for å fokusere på kortsiktig pengeinnsamling, kan vi inspirere statlige myndigheter til handling som fører til langsiktig endring. Det ECPAT og The Body Shop foreløpig har oppnådd med kampanjen vår, kommer til å føre til en tryggere verden for barn i lang tid fremover.”

ECPAT fortsetter kampen mot menneskehandel
Kathleen Speake, administrerende direktør i ECPAT International, sier: “Menneskehandel av barn og unge er en alvorlig kriminalitet, og ofte handler lovbryterne uten fare for å bli straffeforfulgt. I andre tilfeller er det barneofrene som blir kriminalisert, eller de blir forlatt uten å få nødvendig hjelp. Den enestående støtten The Body Shop og ECPATs kampanje har fått, viser at verden ønsker endring, og at statlige myndigheter har fått øynene opp for dette. Vi kommer til å fortsette å bekjempe denne utålelige kriminaliteten mot barn side om side med FNs menneskerettighetsråd, og oppfordre stater til snarest å iverksette tiltak og danne samarbeidsforum med flere interessenter for å bekjempe menneskehandel.”

Med støtte fra politikere
I tillegg til dagens presentasjon, har The Body Shop og ECPAT med støtte fra Thailands utenriksminister hatt en utstilling I FN-bygningen i Genève som viser kampanjens bakgrunn, utvikling og resultater. Hans eksellense Sihasak Phuangketkeow, tidligere president av FNs menneskerettighetsråd og nå permanent representant for Thailand ved FN-kontoret i Genève, sier: “Kampanjen viser samarbeidets kraft. Når private selskaper arbeider sammen med frivillige organisasjoner og myndigheter, kan vi sammen få til endringer som beskytter de svakeste blant oss. Jeg vil gratulere The Body Shop og ECPAT med resultatene de har oppnådd så langt”.

Verdens hurtigst voksende kriminelle industri
Menneskehandel er verdens tredje største[1] og hurtigst voksende kriminelle industri.[2] Årlig rammes 1,2 millioner barn og unge som blir seksuelt utnyttet, eller utbyttet som billig arbeidskraft[3]. Kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge har som mål å stoppe menneskehandel av barn og unge, og garantere at de blir beskyttet fra utnyttelse. Kampanjen har blitt lansert i over 65 land, og i løpet av bare to år har kampanjen samlet inn over $3 millioner over hele verden som går til ECPAT International’s Global Youth Partnership Project og en rekke tiltak mot menneskehandel som er blitt implementert lokalt av ECPATs internasjonale nettverk med frivillige organisasjoner.

Bilder og filmer fra overrekkelsen av kampanjen er tilgjenglig fra 29. september etter kl. 13.00 på ftp.c-sideprod.ch (Brukernavn: ecpat // Passord: 29sept2011)

Kontaktinformasjon
Camilla Karstensen, Communication Manager, The Body Shop
Tlf: 67 59 28 68/988 21 694, e-mail: camilla@the-body-shop.no

Tirill Sjøvoll, leder PRESS - Redd barna ungdom: Tlf: 90 11 82 33,
e-mail: tirill@press.no, www.press.no

Kampanjehistorien til The Body Shop: Vi ikke bare arbeider for endring, vi skaper endring
Formålserklæringen til The Body Shop sier at “vi lidenskapelig arbeider for sosial og miljømessig forandring”. Helt siden The Body Shop åpnet den første butikken åpnet i Brighton i Storbritannia UK i 1976, har The Body Shop vært berømte for sine banebrytende kampanjer om samfunnsaktuelle temaer om sosiale forhold og miljø som skaper bevissthet og katalysere endring. Våre kampanjer er laget for å inspirerer og informere kundene våre og for å nå ut til beslutningstakere som kan skape endring.

 • Kampanjesuksessene omfatter Mot testing på dyr. Kampanjen førte til at Storbritannia forbød dyretesting av produkter og ingredienser i november 1998. Kampanjen samlet inn 4 millioner underskrifter som ble overrakt til EU-kommisjonen i 1996.
 • For å feire 50 års jubileet til FNs menneskerettighetserklæring i1998, lansere The Body Shop en verdensomspennende kampanje sammen med Amnesty International for å fremheve innsatsen til menneskerettighetsforkjempere over hele verden, og oppfordret kundene til Å sette et avtrykk for menneskerettighetene. 3 millioner mennesker undertegnet kampanjen.
 • Iløpet av 2002, hadde The Body Shop en global kampanje sammen med Greenpeace International for å promotere fornybar energi som førte til at de to kampanjepartnerne kunne presentere over 6 millioner underskrifter på klimakonferansen i Johannesburg. The Body Shop videreførte sin forpliktelse ved å investere i fornybar energi, finansiere energisparende prosjekter i utviklingsland og bruke resirkulert materiale i emballasjen.
 • I løpet av 2003 lanserte The Body Shop en kampanje for å stoppe å vold mot kvinner, Ekte kjærlighet er fri for vold. Kampanjen var bygget på nærmest et tiår med arbeid fra The Body Shop i Canada, USA og Vest-Malaysia. Kampanjen hadde som mål å sette søkelys på temaet, samle inn penger for å støtte arbeidet mot vold i hjemmet.
 • Ekte kjærlighet er fri for vold samarbeidet FNs generalsekretærs undersøkelse om barn og vold som resulterte i rapporten Behind Closed Doors, den første globale rapporten om omfanget og innvirkningen vold i hjemmet har på barn. Totalt 52 land tok del i kampanjen.
 • I 2007 lanserte The Body Shop et unikt treårig samarbeid med MTV International for å bekjempe HIV og AIDS.
 • I 2009 lanserte The Body Shop og ECPAT International en banebrytende kampanje for å oppfordre alle stater til å Stoppe menneskehandel av barn og unge.

Stopp menneskehandel av barn og unge: Fakta og tall

 • Kampanjen har blitt implementert i 2 600 The Body Shop butikker over hele verden for å skape oppmerksomhet om temaet, og inspirere lokale og internasjonale myndigheter til handling.
 • Kampanjen har totalt samlet inn 7 044 278 underskrifter
 • 90% av de 7 millioner med underskriftene har blitt samlet inn gjennom butikkene til The Body Shop!
 • 50 000 ansatte i butikkene til The Body Shop ble mobilisert for å snakke om kampanjen til kundene. De er våre mest effektive kampanjeambassadører.
 • Etter grundig opplæring, spurte de ansatte om kundene de ville støtte kampanjen ved undertegne oppropet mot menneskehandel eller kjøpe produkter hvor overskuddet har gått til ECPAT eller deres lokale støttespillere.
 • 14 nasjonale myndigheter har blitt inspirert til å gjøre endringer.
 • Kun i løpet av to år har The Body Shop samlet inn over $3 millioner til ECPAT og deres samarbeidspartnere ved å selge produkter som er spesiallaget til kampanjen.
 • Christopher Davis, internasjonal kampanjedirektør i The Body Shop, fikk utmerkelsen United Nations Business Leaders Award for Fighting Human Trafficking i desember 2010.

Hva er det ECPAT og The Body Shop ber FNs menneskerettighetsråd om å gjøre?
ECPAT og The Body Shop, sammen med andre støttespillere, ber FNs menneskerettighetsråd om å reagere på kampanjens krav om å beskytte barn og unge. Vi ber også FNs menneskerettighetsråd om bruke sin betydelige innflytelse til å oppfordre alle stater til å fokusere på menneskehandel av barn, og sette i gang konkrete tiltak for å bekjempe menneskehandel, samt beskytte barn og tilby ofrene spesialtilpasset hjelp.

Kampanjen kommer også med følgende spesifikke oppfordringer til FNs menneskerettighetsråd:

 1. Å oppfordre medlemsstatene i FNs menneskerettighetsråd om å arrangere et årlig heldagsmøte som setter fokus på menneskehandel av barn og barns rettigheter.
 2. Anmode alle stater om å styrke deres nasjonale arbeid for å bekjempe menneskehandel av barn og unge, spesielt innen forebygging, beskyttelse og hjelp.
 3. Anmode medlemsstatene hvor kampanjen har funnet sted om å aktivt innføre de anbefalte tiltakene som krever snar handling og oppfølging.
 4. Oppfordre medlemsstatene om å invitere FNs spesialrapportør for salg av barn og FNs spesialrapportør for menneskehandel slik at de kan tilby den hjelpen hvert enkelt stat trenger for å bekjempe menneskehandel av barn og unge.
 5. Anmode medlemsstatene om å forsikre seg om at de oppfyller forpliktelsene sine i henhold til UPR-rapporten (Universal Periodic Review) at hver enkelt medlemsstat undersøker at de beskytter barn mot alle former for vold, inkludert menneskehandel.

Om kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge
Stopp menneskehandel av barn og unge er en treårig internasjonal kampanje i samarbeid med den frivillige organisasjonen ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking), et internasjonalt nettverk av barnerettighetsorganisasjoner. Kampanjens mål er å sette en stopper for menneskehandel av barn og unge, garantere deres rett til å bli beskyttet mot utnyttelse og inspirere til langsiktig endring. Kampanjen har blitt lansert i 65 land, og bare i løpet av to år har den samlet inn over 7 millioner underskrifter og $3 millioner over hele verden. Kampanjen har presentert underskriftene for 36 stater over hele verden, og den har allerede inspirert myndighetene i 14 land til å endre loven. Kampanjen er den største underskriftskampanjen for menneskerettigheter i EUs historie. 22. September lanserte The Body Shop STOP bag sammen med Tamara Mellon OBE, grunnlegger og kreativ direktør i Jimmy Choo. Produktet vil kun være tilgjenglig i en kort periode, og overskuddet går til ECPAT for å bekjempe menneskehandel av barn og unge.

Om ECPAT
ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and the trafficking of Children for Sexual Purpose) er en banebrytende organisasjon som kjemper mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge. ECPAT International er et globalt nettverk som består av mer enn 83 medlemsorganisasjoner fordelt på 75 land. ECPAT arbeider for å bygge opp samarbeid mellom sivile samfunnsaktører og aktører som arbeider for barnerettigheter for å danne en internasjonal bevegelse for å beskytte barn mot seksuell utnyttelse. Medlemsorganisasjonene reflekterer bredden og dybden av erfaring, kunnskap og perspektiver. ECPAT-medlemmer gir direkte hjelp til barneofre, utfører undersøkelser, igangsetter informasjonskampanjer, arbeider med å forandre lovverket, driver lobbyvirksomhet og gir opplæring i temaet.

Om The Body Shop
The Body Shop International Plc har mer enn 2500 butikker i 64 land. Et globalt etisk kosmetikkselskap som har forpliktet seg til å beskytte miljøet og respektere menneskerettighetene, vi utvikler bærekraftige handelsforbindelser med samfunn i nød, vi er i mot testing på dyr i kosmetikkindustrien, og vi stimulerer til utdannelse, kunnskap og samfunnsengasjement blant våre ansatte og kunder. The Body Shop er stolt over å være det første kosmetikkselskapet som brakte rettferdig handel til kosmetikkindustrien gjennom det unike handelsprogrammet Community Fair Trade, introduserte 100% resirkulert emballasje, og som skaper bevissthet om og samler inn penger til samfunnsaktuelle saker som menneskehandel av barn og unge. Alle produkter og serier fra The Body Shop egner seg for vegetarianere, siden produktene er fri for biprodukter fra slaktedyr. Produkter uten bivoks, honning og lanolin egner seg også for veganere. The Body Shop har fått flere utmerkelser, blant annet fra britiske RSPCA, the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, som ga selskapet ‘Lifetime Achievement Award I 2009’ for arbeidet mot testing på dyr I kosmetikkindustrien.


2 UNFPA 2006

[2] UNGIFT 2008

[3] ILO 2002

 

 

Tags:

Om oss

Vi mener at alle har rett til en rettferdig inntekt for arbeidet sitt og at barnearbeid bør avskaffes, og at de flotte råvarene fra naturen bør verdsettes. Vi mener også at alle kvinner har rett til å føle seg fantastiske, og at ingen dyr skal utsettes for dyreforsøk. Disse overbevisningene utgjør de fem verdiene våre. Mot testing på dyr Vi mener at det er uetisk og unødvendig å teste kosmetikk på dyr. Det bør forbys. Derfor tester vi ikke kosmetikkproduktene eller råvarene våre på dyr. Vi gir heller ikke andre fullmakt til å gjøre det. Det har vi aldri gjort, og vi kommer heller aldri gjøre det. Vi påser også at alle produktene våre er egnet for vegetarianere. Støtte Solidarisk HandelVi tror på å kjøpe naturlige råvarer og håndlagede produkter av toppkvalitet til en rettferdig pris. Dette er Solidarisk Handel i et nøtteskall. Fremme selvfølelseVi lover at vi bare skal lage produkter som gjør nøyaktig det som står på etiketten. Dette skal vi formidle sannferdig og tydelig, uten forvirrende språk og misvisende påstander om produktene. På denne måten kan du gjøre opp din egen mening. Vårt motto? Kjenn deg selv, elsk kroppen din. Forsvare menneskerettigheteneVi arbeider hardt for å forsikre oss om at vi har strenge kontrollsystemer slik at vi bare handler med leverandører som føler seg forpliktet av de samme etiske standardene for handel som oss; der arbeidsforholdene er trygge og hygieniske, barnearbeid ikke blir benyttet, arbeiderne får en lønn de kan leve av, skiftene ikke er for lange og ingen blir diskriminert. Beskytte planeten vår Vi fremmer bruken av fornybare ressurser og råvarer som ikke er utrydningstruet, og bidrar til vern av skogen ved å bruke treprodukter som er godkjent av Forest Stewardship Council. Vi arbeider aktivt for å redusere avfall og unødvendig emballasje fra produktene våre til et minimum. Vi bruker fornybar energi, planter skog for å absorbere CO2-utslippene vi står for, og vi har forpliktet oss til å bringe CO2-overskuddet ned på null innen 2010.

Multimedia

Multimedia